Ảo thuật gia Dynamo , ảo thuật hay ma thuật?

VietTimes -- Khi nhắc đến Dynamo người ta nghĩ nhiều đến ma thuật hơn là ảo thuật, các màn ảo thuật diễn ra trên đường phố, với sự xuất hiện thần kỳ.

Ảo thuật gia Dynamo
Ảo thuật gia Dynamo

Dynamo, tên thật là Steve Frayne sinh 17 tháng 12 năm 1982 ở Bradford là một nhà ảo thuật người Anh. Được công chúng biết nhiều nhất qua TV Show "Dynamo: Magician Impossible" Dynamo, tên thật là Steve Frayne sinh 17 tháng 12 năm 1982 ở Bradford