Agribank báo lãi 7.525 tỷ đồng trong 2018 - mức kỷ lục từ trước đến nay

VietTimes -- Đó là một trong những thông tin được ông Tiết Văn Thành - Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - chia sẻ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: Agribank)
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: Agribank)

Theo CEO Agribank, năm 2018, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 7.525 tỷ đồng vượt 32% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, kết thúc năm 2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với năm trước.  

Về hoạt động tín dụng, Agribank ghi nhận quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng (tăng 14,6% so với năm trước). Trong đó, tín dụng đầu tư cho “Tam nông” chiếm 70,5% tổng dư nợ của Agribank; tín dụng cho ngành Dịch vụ cũng ghi nhận kết quả tích cực khi đạt 5.400 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm trước.

Đối với hoạt động xử lý nợ xấu, đại diện Agribank cho biết ngân hàng này đủ khả năng mua trước hạn toàn bộ nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC). Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 là 1,51% (thấp hơn so với năm 2017). Công tác thu hồi nợ sau xử lý đạt 11.936 tỷ đồng, hoàn thành vượt 4% so với chỉ tiêu do Hội đồng thành viên đề ra. Hoạt động trích lập dự phòng rủi ro đạt 25.590 tỷ đồng với tổng nguồn dự phòng xử lý rủi ro còn lại gần 20.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2018 cũng đánh dấu quá trình tái cơ cấu kéo dài 5 năm của Agribank. Với kết quả đã đạt được như trên, Agribank kỳ vọng sẽ thực hiện thành công phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016- 2020 tiến tới cổ phần hóa.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Agribank cũng phải giải quyết nhiều vấn đề. Một trong những khó khăn lớn nhất của Agribank là giải quyết bài toán bổ sung vốn điều lệ.

Theo tiết lộ của ông Thành, quy mô vốn điều lệ của Agriabnk mới đạt 30.470 tỷ đồng, ở mức thấp nhất so với các ngân hàng thương mại lớn khác. Điều này cũng gây ảnh hưởng tới quá trình cổ phần hóa của ngân hàng.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank cũng thường xuyên phải đối mặt với rủi ro thiên tai bất khả kháng, chi phí hoạt động lớn và rủi ro cao trong khi lãi suất cho vay ở mức thấp thấp.

Mặt khác, Agribank phải cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng thương mại khác trong huy động vốn đáp ứng nhu cầu cho vay. Tuy có đẩy mạnh xử lý nợ xấu, Agribank vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ thực tế triển khai./.