6/7 SGK lớp 1 mới được phê duyệt thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

VietTimes -- Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa (SGK) lớp 1 nâng tổng số SGK lớp 1 chương trình GDPT mới lên 45 cuốn thuộc 9 môn học và hoạt động giáo dục.

Hoc sinh và phụ huynh xem bản mẫu SGK mới. Ảnh: Minh Thúy

Hoc sinh và phụ huynh xem bản mẫu SGK mới. Ảnh: Minh Thúy

Bộ GD&ĐT cho biết, 7 SGK lớp 1 vừa mới được phê duyệt gồm: 1 cuốn môn Tự nhiên xã hội, 3 cuốn môn Giáo dục thể chất, 2 cuốn môn Hoạt động trải nghiệm, 1 cuốn môn Tiếng Anh.

Đáng chú ý, trong số 7 SGK lớp 1 được phê duyệt có tới 6 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

6/7 SGK lớp 1 mới được phê duyệt thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ảnh 1

Danh mục 7 SGK lớp 1 được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Ảnh: Minh Thúy 

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã 2 lần tổ chức thẩm định SGK lớp 1. Lần 1 vào tháng 5/2019 và lần 2 vào tháng 10/2019.

Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu SGK được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lần 2. 1 bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Theo Thông tư 33, việc thẩm định lần 2 được tiến hành với quy trình như lần 1. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã thành lập hội đồng quốc gia thẩm định SGK nhà giáo; cán bộ quản lý giáo dục; nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan và có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.

Mỗi thành viên Hội đồng nhận bản mẫu sách giáo khoa từ ban tổ chức và nghiên cứu độc lập trong 15 ngày. Hội đồng sau đó làm việc tập trung để nghe tác giả báo cáo và các thành viên thảo luận công khai về bản mẫu SGK, đánh giá các bản mẫu theo tiêu chí, tiêu chuẩn và các minh chứng cần đạt của từng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ GD&ĐT quy định. Kết quả đánh giá của Hội đồng được công bố trực tiếp cho tác giả để tác giả biết nội dung chi tiết và thảo luận, tiếp thu, chỉnh sửa.

Sau 2 vòng thẩm định (từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020), Hội đồng thẩm định đã đánh giá “Đạt” đối với 7/8 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở 4 môn học/hoạt động giáo dục.

Trong lần thẩm định thứ 2, bộ SGK Công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại gây nhiều tranh cãi trong dư luận đã bị loại, do trước đó không nộp hồ sơ để Bộ GD&ĐT thẩm định lại. 

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông báo tiếp tục thẩm định SGK lớp 1 lần thứ 3 với thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25/2 đến ngày 10/3.

Các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định SGK cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 33.