55 phút rời ghế Chủ tịch Eximbank của ông Yasuhiro Saitoh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Yasuhiro Saitoh trở lại giữ ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi được miễn nhiệm. 

Ông Yasuhiro Saitoh - Chủ tịch HĐQT Eximbank
Ông Yasuhiro Saitoh - Chủ tịch HĐQT Eximbank

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã CK: EIB) vừa công bố các nghị quyết số 156/2021/EIB/NQ-HĐQT và 157/2021/EIB/NQ-HĐQT liên quan tới đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Yasuhiro Saitoh và bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Cả hai nghị quyết này đều được thông qua tại cuộc họp HĐQT Eximbank diễn ra vào sáng 13/4, một tuần sau khi ông Yasuhiro Saitoh có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT (ngày 6/4/2021).

Ông Yasuhiro Saitoh đã có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 6/4/2021

Ông Yasuhiro Saitoh đã có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 6/4/2021

Các tài liệu công bố cho thấy, việc miễn nhiệm ông Yasuhiro Saitoh được thông qua vào lúc 10h15 phút sáng 13/4, dựa trên kết quả biểu quyết đa số tán thành của các thành viên HĐQT tại cuộc họp.

Mất nửa tiếng sau đó, vào lúc 10h45 phút, các thành viên tham dự mới bầu được ông Nguyễn Quang Thông tạm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT để làm chủ toạ cuộc họp HĐQT.

Theo nội dung nghị quyết số 156/2021/EIB/NQ-HĐQT, ông Nguyễn Quang Thông được giao thay mặt HĐQT ký nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh.

Tuy nhiên, đến 11h10 phút, ông Yasuhiro Saitoh được bầu trở lại giữ ‘ghế’ Chủ tịch HĐQT Eximbank, rồi thay mặt HĐQT ký ban hành nghị quyết số 157/2021/EIB/NQ-HĐQT.

Như vậy, ông Yasuhiro Saitoh trở lại giữ ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank chưa đầy 1 tiếng sau khi được miễn nhiệm. Chưa rõ đây có phải là động thái mang tính kỹ thuật trước thềm ĐHĐCĐ Eximbank hay không.

Nhưng nếu ông Yasuhiro Saitoh thực sự muốn rời ghế Chủ tịch Eximbank, vậy phải chăng HĐQT nhà băng này đang gặp khó khi không bầu được nhân sự mới thay thế, để rồi dẫn tới việc phải bầu lại ông Saitoh như kết quả nêu trên (?!).

Ông Nguyễn Quang Thông được giới thiệu tham gia HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015 – 2020 bởi HĐQT cũ, rồi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/2/2020. Ông Thông cũng là 1 trong 6 thành viên HĐQT được ông Yasuhiro Saitoh đánh giá thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định trong năm 2020./.