100% sản phẩm đặc thù của Đà Nẵng được tích hợp lên hệ thống truy xuất nguồn gốc vào 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đến năm 2030, 100% sản phẩm đặc thù của Đà Nẵng được tích hợp lên hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất xứ và 100% tổ chức, doanh nghiệp tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá.
Đà Nẵng thí điểm quét mã QR tại các chợ
Đà Nẵng thí điểm quét mã QR tại các chợ

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) trên địa bàn, nhằm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động TXNG, phục vụ hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin TXNG, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện kết nối, tích hợp, đồng bộ với Cổng TXNG Quốc gia.

Với kế hoạch này, Đà Nẵng đặt ra 3 mục tiêu chính gồm:

Rà soát và hoàn chỉnh các văn bản quy định pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng, kiểm soát và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động TXNG.

Đến năm 2030, triển khai, áp dụng dữ liệu TXNG được cập nhật, tích hợp lên Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định cho 100% sản phẩm đặc thù, tiêu biểu của TP thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của bộ, ngành chức năng, dựa trên tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành.

Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về TXNG cho các cơ quan và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo 100% đối tượng tham gia hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa được tham gia đào tạo, tập huấn.

Cùng với đó, Đà Nẵng sẽ triển khai hệ thống TXNG áp dụng với một số doanh nghiệp sản xuất đặc thù, tiêu biểu của địa phương; vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn TP triển khai, áp dụng hệ thống TXNG.

TP. cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống TXNG để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong khuôn khổ lồng ghép thực hiện kế hoạch; Huy động nguồn lực từ các chương trình, kế hoạch của bộ, ngành, cơ quan liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa.