Yêu cầu Eximbank báo cáo về đơn thư khiếu nại

Ông Nguyễn Phước Thanh, phó thống đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước cho biết từ sau đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank đến nay, ông nhận được nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến Eximbank.
Yêu cầu Eximbank báo cáo về đơn thư khiếu nại

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Phước Thanh, phó thống đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước, cho biết sẽ có cuộc họp vào đầu tuần này để xác định hướng sắp tới về các vấn đề của Eximbank vì có quá nhiều chuyện lùm xùm và NH này đã hai lần tổ chức đại hội cổ đông nhưng chưa thông qua các yêu cầu quan trọng.

Ông Thanh cho biết từ sau đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank đến nay ông nhận được nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến Eximbank.

NH Nhà nước đã yêu cầu Eximbank báo cáo, đồng thời NH Nhà nước sẽ cùng một số cơ quan liên quan rà soát cơ sở pháp lý để từ đó có hướng xử lý cho phù hợp.

Mới nhất vào cuối tuần qua, nhóm cổ đông bao gồm 19 cá nhân và tổ chức nắm giữ 11,71% cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank đã gửi thư cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát Eximbank yêu cầu triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông để thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên HĐQT Eximbank vì không tôn trọng quyền lợi của cổ đông.

Thư này cũng được gửi cho NH Nhà nước, cơ quan thanh tra giám sát NH và Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Trong thư, nhóm cổ đông này nêu ra nhiều vấn đề mà họ cho là sai phạm của HĐQT Eximbank, đặc biệt là tại đại hội cổ đông lần 2 tổ chức ngày 24-5 như: chủ tọa đoàn và HĐQT đã sắp đặt để gian lận cách tính phiếu biểu quyết; ngăn cản quyền được phát biểu của cổ đông khi ngắt hệ thống âm thanh, không đưa micro cho cổ đông có ý kiến, tổ chức đại hội ở thời gian và địa điểm không phù hợp để tránh những nghị quyết bất lợi…

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 5-6, lãnh đạo Cục thanh tra, giám sát NH TP.HCM (Cục 2) cho biết sau diễn biến tại kỳ họp đại hội cổ đông lần 2 và qua các phản ảnh, Cục 2 đã yêu cầu HĐQT Eximbank tổ chức họp kiểm điểm, xác định, làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đánh giá năng lực quản trị điều hành của chủ tịch HĐQT là chủ tọa đại hội cổ đông, các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và các thành viên khác tại đại hội cổ đông lần 2.

Liên quan đến các đơn thư của nhóm cổ đông, Cục 2 yêu cầu HĐQT Eximbank có trách nhiệm xác định tính chính xác của các thông tin, từ đó xác định rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan, đồng thời kiểm tra lại quy trình kiểm phiếu có tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ của Eximbank và quy chế đã được đại hội cổ đông thông qua.

Cũng theo Cục 2, Eximbank phải có văn bản báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý và gửi về Cục 2 chậm nhất hôm nay (6-6).

Theo A.HỒNG

Tuổi trẻ