Xác minh việc "bao đậu", cung cấp trang thiết bị công nghệ cao để gian lận trong sát hạch lái xe

VietTimes – Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân nhận “bao đậu”, cung cấp trang thiết bị công nghệ cao để thực hiện những hành vi gian lận trong các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra đột xuất các kỳ sát hạch lái xe.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra đột xuất các kỳ sát hạch lái xe.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải địa phương quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp, đổi giấy phép lái xe.

Trường hợp phát hiện các hành vi gian lận, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Sở xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở Giao thông vận tải các địa phương có giải pháp kiểm tra không để người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ vào trong phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong sân sát hạch để gian lận trong quá trình sát hạch. Trường hợp phát hiện vi phạm thì lập biên bản hủy bỏ kết quả sát hạch, ra quyết định không cho phép dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải các địa phương tăng cường giám sát thường xuyên, đột xuất các kỳ sát hạch lái xe. Đồng thời, kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch lý thuyết qua hệ thống camera lắp đặt tại trung tâm sát hạch, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch do sở quản lý phải triển khai các giải pháp nhằm phát hiện, phòng, chống gian lận trong hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe trên địa bàn.