VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7.300 tỷ đồng

NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 6.347.410.000.000 đồng lên 7.324.270.000.000 đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7.300 tỷ đồng

Ngày 16/4/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 2566/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 6.347.410.000.000 đồng lên 7.324.270.000.000 đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 21/4/2014 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị VPBank ngày 23/3/2015.

VPBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Văn bản này này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Theo Trí thức trẻ/SBV