VPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 10.214 tỷ đồng cho 2020

Viettimes – Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt 10.324 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm 2018. Năm 2020, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 10.214 tỷ đồng, giảm 1,1% so với năm 2019.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã CK: VPB) cho biết sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 vào ngày 29/5 tới, tại Hà Nội.

Ban điều hành sẽ báo cáo ĐHĐCĐ các định hướng, mục tiêu kế hoạch hoạt động chủ đạo năm 2020 của VPBank.

Theo đó, năm 2020, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 10.214 tỷ đồng (giảm 1,1% so với năm 2019). Quy mô tổng tài sản dự kiến đạt mức 425.132 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2019.

Cùng với đó, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12,3%, đạt mức 304.744 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ dưới 3%. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá dự kiến ở mức 10,4%, đạt 299.728 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VPBank (Nguồn: VPBank)
Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VPBank (Nguồn: VPBank)

Hội đồng quản trị (HĐQT) VPBank cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2020. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 17 triệu cổ phiếu, giá bán dự kiến là 10.000đ/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng với mức giải tỏa tối đa là 30% sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% sau 3 năm.

Trong 2020, VPBank xác định 2 mục tiêu cơ bản là “tăng trưởng đi đôi với hiệu quả” và “củng cố nền tảng”.

Cụ thể, VPBank sẽ tiếp tục nỗi lực duy trì tăng trưởng ở tất cả các khối kinh doanh, đặc biệt là các phân khúc chiến lược. VPBank cho rằng tăng trưởng về quy mô đi đôi với nâng cao hiệu quả. Trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cần duy trì các hoạt động kinh doanh cốt lõi và đảm bảo sự hỗ trợ cho khách hàng.

Bên cạnh đó, VPBank sẽ tập trung củng cố và nâng cấp các hệ thống nền tảng trọng yếu về công nghệ, vận hành và quản trị rủi ro. Đồng thời, ngân hàng này hy vọng kịch bản lạc quan với sự ổn định của tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và các nước vào cuối Quý 2/2020 và các hoạt động phục hồi cuộc sống và kinh tế sẽ diễn ra sau đó.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt 10.324 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra 9%, và tăng trưởng 12,2% so với năm 2018. Tổng tài sản đạt mức 377.204 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu năm 2019 là 1%.

Dư nợ tín dụng năm 2019 của VPBank đạt 271.407 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 2%. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá vượt chỉ tiêu 8% đạt 271.549 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,18%.

Về cổ tức, HĐQT VPBank quyết định trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2019, giữ lại toàn bộ lợi nhuận nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng./.