Việc cấp biển số xe sẽ thực hiện qua mạng và gắn với số định danh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Điểm mới của dự thảo là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe và mọi thủ tục được thực hiện qua mạng.  
Biển số ô tô, xe máy sẽ được quản lý theo mã định danh của chủ xe.
Biển số ô tô, xe máy sẽ được quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Theo đó, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân; đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài; đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi kê khai thành công, Cổng dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền. Trường hợp không thực hiện được trên Cổng dịch vụ công, do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật, thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc chung là: Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì được đăng ký, cấp một bộ biển số xe theo quy định. Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Dự kiến, quy định nêu trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 nếu như được thông qua và thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.