Ủy ban Dân tộc phát triển công nghệ số để phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

VietTimes – Cổng dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Dân tộc là một hệ thống thống nhất gồm hai hợp phần: Giao tiếp với người dân (Cổng dịch vụ công) và xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức (Hệ thống thông tin một cửa).

Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện Tập đoàn CMC tham gia khai trương giai đoạn 1 Cổng Thông tin dịch vụ của Uỷ ban Dân tộc

Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện Tập đoàn CMC tham gia khai trương giai đoạn 1 Cổng Thông tin dịch vụ của Uỷ ban Dân tộc

Trong chương trình “Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia” do Ủy ban Dân tộc tổ chức vào ngày 10/10, ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Uỷ ban Dân tộc - chia sẻ: “Việc tiếp cận, phát triển công nghệ số trên toàn quốc nói chung và tại khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta cần phải có các giải pháp chuyển đổi số rõ hơn để mang lại nhiều giá trị gần gũi cho bà con, đưa khát vọng chuyển đổi số gần hơn với đồng bào.

"Bên cạnh đó, để chuyển đổi số thành công cũng rất cần sự đồng sức đồng lòng, chúng tôi rất cần sự đồng hành của các doanh nghiệp để lựa chọn được các giải pháp hợp lý, hiệu quả và nhanh nhất.”

Triển khai Quyết định số 422/QĐ-UBDT Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ngày 6/4/2021 về việc Phê duyệt Đề án xây dựng cổng dịch vụ công của Ủy ban Dân tộc, một phần mềm Hệ thống đã được xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Dân tộc là một hệ thống thống nhất gồm hai hợp phần: hợp phần giao tiếp với người dân (Cổng dịch vụ công) và hợp phần xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức (Hệ thống thông tin một cửa điện tử).

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; công khai, minh bạch thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ công chức cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến, trong tháng 11/2022, Cổng Dịch vụ công trực tuyến sẽ hoàn thành và kết nối toàn diện với cổng Dịch vụ công quốc gia. Các cơ sở dữ liệu quốc gia của về dân cư theo Quyết định 06/QĐ-TTg, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo sự điều phối, tổ chức theo mô hình thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

Thông qua sự kiện Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số do Ủy ban Dân tộc tổ chức, Tập đoàn CMC mang tới các giải pháp, sản phẩm công nghệ số ứng dụng trong công tác dân tộc, chính phủ số và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá – đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, hướng tới hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.