UBND TP Hà Nội phân công ai phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cùng với nhiều lĩnh vực được giao theo dõi, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải phụ trách triển khai kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng TP. Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải trực tiếp phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố thông minh.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải trực tiếp phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch sau khi UBND TP mới kiện toàn thêm 1 chức danh Phó Chủ tịch - là bà Vũ Thu Hà - vào ngày 10/3/2023 vừa qua.
Trong 6 lãnh đạo của UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, ông Hà Minh Hải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; theo dõi, tổng hợp chung việc tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn TP;

Quản lý chung về đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh doanh; quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư công; phân bổ, tổng hợp chung công tác giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công; công tác giám sát, đánh giá đầu tư;

Quản lý về tài chính; ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; quản lý chung về giá (trừ công tác xác định giá đất);

Chỉ đạo tổng hợp chung việc thực hiện các nội dung kết luận của cơ quan kiểm tra, nội chính, xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (trên cơ sở tổng hợp các nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo) và công tác quản lý tài sản công. Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thông tin, truyền thông;

Chỉ đạo việc xác lập sở hữu toàn dân đối với các tài sản bị tịch thu, phương án xử lý tài sản sau tịch thu của Cục Quản lý thị trường; Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số; nội dung chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Du lịch Hồ Gươm, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.

Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Thanh Xuân, Thanh Trì, Thường Tín, Sơn Tây.

Cùng với đó, ông Hải theo dõi, phối hợp chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội, Cục Thuế Thành phố, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước Thành phố, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Cục Dự trữ khu vực Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP, Chủ tịch UBND TP trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện; những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng;

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Cho ý kiến về các dự án, đề án, đồ án, nội dung công việc trình Ban cán sự Đảng UBND TP, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố;

Giữ chế độ thông tin báo cáo của UBND TP hoặc thông qua Ban Cán sự Đảng UBND TP với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; HĐND TP, Thường trực HĐND Thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP; Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà.

Vũ Thu Hà - người vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 10/3 vừa qua - sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực Văn hóa, thể thao; Lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Giáo dục, đào tạo; Đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc Thành phố, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên.