UBND tỉnh Quảng Nam: Giao Công an điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm của Công ty CP Bách Đạt An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty CP Bách Đạt An không đủ năng lực tài chính; không nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, không phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong giải quyết những vướng mắc của các dự án.
Một góc dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Một góc dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ngày 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản giải quyết vướng mắc các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: Thời gian qua, Công ty CP Bách Đạt An đã thiếu quyết tâm, không nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp không chặt chẽ với các sở, ngành và UBND thị xã Điện Bàn trong giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty triển khai, nhất là các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riveside.

Không những vậy, tại các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì và các văn bản kiến nghị của Công ty CP Bách Đạt An, Công ty luôn khẳng định đủ năng lực tài chính triển khai các dự án. Tuy nhiên, năng lực tài chính hiện nay của Công ty này không đảm bảo.

Thực tế, Công ty CP Bách Đạt An chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước ở phần đất đã được UBND tỉnh giao đợt 1 để triển khai dự án Khu đô thị Bách Đạt; chưa chuyển đầy đủ nguồn kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn theo các phương án đã được phê duyệt từ tháng 8/2022, để tổ chức chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riveside.

Để sớm xử lý dứt điểm vụ việc đã kéo dài nhiều năm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm của Công ty CP Bách Đạt An trong quá trình triển khai các dự án trên.

Bên cạnh đó, Công ty CP Bách Đạt An phải khẩn trương chuyển toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt trước ngày 10/3/2023, để phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Nếu hết ngày 10/3/202, Công ty CP Bách Đạt An vẫn không chuyển tiền, hoặc chuyển không đủ, thì UBND thị xã Điện Bàn báo cáo Sở Kh&ĐT để tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Ngoài ra, Công ty CP Bách Đạt An phải khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đã được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị Bách Đạt.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ chỉ xem xét gia hạn thời gian thực hiện các dự án khi công ty hoàn thành các yêu cầu nêu trên.

Sở KH&ĐT Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi Công ty CP Bách Đạt An chuyển tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Nếu Công ty CP Bách Đạt An không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, không chuyển nguồn kinh phí đủ theo yêu cầu, thì Sở KH&ĐT Quảng Nam đánh giá năng lực tài chính của công ty, báo cáo UBND tỉnh không gia hạn thực hiện dự án, thu hồi dự án và giải quyết các phát sinh sau khi thu hồi dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam: Giao Công an điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm của Công ty CP Bách Đạt An  ảnh 1

Khách hàng tập trung tại trụ sở Công ty CP Bách Đạt An đòi quyền lợi

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi vụ việc giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam; hướng dẫn việc thỏa thuận quản lý, sử dụng nguồn thu của người dân tại Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam.

UBND thị xã Điện Bàn phải khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng và khả năng giải phóng mặt bằng ở khu vực chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Khu đô thị Bách Đạt, báo cáo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo hướng giữ lại chỉnh trang, kết thúc dự án.