Từ ngày mai, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại

VietTimes – Sau thời gian đóng cửa để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại từ ngày mai, 16/8, để đón nhân dân vào viếng.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh vov.vn)

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh vov.vn)

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ.

Lịch lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức trở lại từ ngày mai (ngày 16/8).

Trước đó, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạm ngừng tổ chức vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm, để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022 kể từ ngày 13/6.