Từ 1/4/2022, Bộ Y tế siết chặt việc mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai

VietTimes –Bộ Y tế nhấn mạnh, kể từ ngày 1/1/2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. 

Từ 1/4/2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai

Từ 1/4/2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về công tác quản lý giá thiết bị y tế kịp thời giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập hiện nay của hệ thống pháp luật trong quản lý trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực này.

"Nghị định 98 là căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế và các nhà quản lý các cấp cũng như lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ" - Thứ trưởng Tuyên cho biết.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Nghị định đã thay đổi cơ bản hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế theo hướng chuyển cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tăng cường phân cấp, chú trọng thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính;

Nghị định cũng đồng thời bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, theo đó trang thiết bị y tế phải là mặt hàng kê khai giá và cho phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh điều 45 Nghị định bao gồm: Kê khai giá trang thiết bị y tế; Công khai giá trang thiết bị y tế; Giá trang thiết bị y tế được tính theo đồng tiền Việt Nam; Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chịu trách nhiệm; Giá công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này…

Bộ Y tế cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trang thiết bị y tế tuân thủ theo Nghị định 98, cung cấp cho ngành y tế các loại trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị, sự dụng hiệu quả để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Để quản lý giá thiết bị y tế, Bộ Y tế yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thiện trang-miền của Cổng thông tin điện tử thực hiện kê khai, công khai giá trước ngày 1/4/2022;

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu công khai số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng để giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, các cơ sở y tế, các đơn vị, cá nhân đảm bảo sự minh bạch trong việc thực hiện kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế theo quy định.