Tổng tài sản tổ chức tín dụng tăng 156.000 tỉ đồng trong một tháng

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước VN công bố, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng tính đến ngày 30.11.2015 tăng 7,77% so với cuối năm 2014, đạt 7,02 triệu tỉ đồng, so với tháng 10 tăng 156.000 tỉ đồng.
Tổng tài sản tổ chức tín dụng tăng 156.000 tỉ đồng trong một tháng

Trong đó, khối ngân hàng thương mại nhà nước tăng 87.000 tỉ đồng, lên 3,173 triệu tỉ đồng; khối ngân hàng thương mại cổ phần tăng 58.000 tỉ đồng, đạt 2,777 triệu tỉ đồng.

 Ngoài ra, vốn tự có của các tổ chức tín dụng tăng 12,63%, đạt 559.288 tỉ đồng (tăng 1.506 tỉ đồng); vốn điều lệ tăng 5,57%, lên 459.935 tỉ đồng (tăng 2.525 tỉ đồng so với tháng 10); tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 12,95% (giảm 0,19% so với tháng 10); tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 28,93% (giảm 0,46% so với tháng 10).

Theo Thanh Niên