Tổng giám đốc Kinh Đô đã mua thêm lượng cổ phiếu trị giá hơn 200 tỷ đồng

Giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian 21/8/2015 đến 18/9/2015 qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trong khoảng thời gian này, thị giá cổ phiếu KDC giảm từ 26.500đ xuống còn 23.800đ.

Tổng giám đốc Kinh Đô đã mua thêm lượng cổ phiếu trị giá hơn 200 tỷ đồng

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Kinh Đô (Mã CK: KDC)- ông Trần Lệ Nguyên vừa công bố kết quả giao dịch cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Trần Lệ Nguyên đã mua vào 9,02 triệu cổ phiếu KDC trên tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch. Nguyên nhân không mua hết cổ phiếu theo giải trình do thời gian mua ngắn.

Giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian 21/8/2015 đến 18/9/2015 qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trong khoảng thời gian này, thị giá cổ phiếu KDC giảm từ 26.500đ xuống còn 23.800đ. Như vậy số tiền tối thiểu mà ông Nguyên bỏ ra để sở hữu cổ phiếu KDC là 215 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nguyên nắm giữ 16,91 triệu cổ phiếu KDC, chiếm tỷ lệ 7,189%. Sau khi thực hiện mua vào, số lượng cổ phiếu KDC mà ông Nguyên nắm giữ đã lên tới 25,93 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,027%.

Được biết, các cổ đông có liên quan tới ông Nguyên còn có ông Trần Kim Thành- anh ruột sở hữu 276 nghìn cổ phiếu (0,117%); ông Trần Vinh Nguyên- anh ruột sở hữu 605 nghìn cổ phiếu (0,257%); ông Trần Quốc Nguyên- em ruột sở hữu 561 nghìn cổ phiếu (0,238%) và Công ty TNHH Đầu tư Kido, nơi ông Trần Lệ Nguyên làm phó chủ tịch HĐTV kiêm Phó TGĐ sở hữu 16,87 triệu cổ phiếu KDC, tương ứng 7,17%.

Tổng giám đốc Kinh Đô đã mua thêm lượng cổ phiếu trị giá hơn 200 tỷ đồng ảnh 1

Diễn biến cổ phiếu KDC trong khoảng thời gian ông Trần Lệ Nguyên giao dịch

Theo Trí thức trẻ