Thứ trưởng Phạm Đức Long tham gia Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thủ tướng vừa quyết định bổ sung ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long thay Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm thành viên Uỷ ban này.

Quyết định kiện toàn được ban hành sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh phân công công việc giữa Bộ trưởng và 5 Thứ trưởng. Trong đó, Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số xã hội số, giao dịch điện tử; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Nội dung số; An toàn thông tin mạng.

Còn Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, Internet; Tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số được kiện toàn từ Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử. Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch thường trực là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng là Phó chủ tịch Ủy ban.

Cơ quan này có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.