Thu nhập “khủng” 20 triệu đồng/người/tháng ở Techcombank

VietTimes -- Có một khoản mục tài sản rất đáng lưu ý trong cơ cấu tài sản hiện tại của Techcombank là Phải thu từ hợp đồng bán nợ. Không loại trừ trường hợp đang có số lượng không nhỏ nợ đáng nghi ngờ đã được Techcombank “ẩn khéo” vào gần 7 nghìn tỷ đồng phải thu này.

Thu nhập bình quân của người lao động Techcombank trong năm 2015 là 20 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân của người lao động Techcombank trong năm 2015 là 20 triệu đồng/người/tháng.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam vừa công bố Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2015.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank đạt 2.037 tỷ đồng, tăng 43,8% so với năm 2014. Thu nhập lãi thuần tăng 22,8% so với năm 2014 nhờ tăng trưởng tín dụng đạt gần 30%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ và phí tăng 11,2% trong năm 2015 lên 1.139 tỷ đồng, cho thấy Techcombank ngày càng chú trọng nhiều hơn từ các dịch vụ gia tăng với các nguồn thu từ phí và các dịch vụ khác.

Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, cũng như hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, mọi chuyện đối với Techcombank lại không suôn sẻ một chút nào.

Quý IV/2015, tính riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, Techcombank đã lỗ tới 114 tỷ đồng; Lũy kế cả năm 2015, lỗ 192 tỷ đồng.

Còn với hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, riêng 3 tháng cuối năm, ngân hàng đã lỗ tới 192 tỷ đồng, lũy kế cả 2015, lỗ 154 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Techcombank đã phải ngắt một khối lượng không nhỏ thu nhập trong kỳ để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tính chung cả năm 2015, tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cả ngân hàng là 3.634 tỷ đồng.

Điểm tích cực trong công tác kiểm soát hoạt động của Techcombank khi tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) đã giảm năm thứ hai liên tiếp từ 47,2% trong năm 2014 xuống 39,5% trong năm 2015.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân (ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,9% và 10,1%.

Tổng tài sản của Techcombank tăng từ 175.902 tỷ đồng vào năm 2014 lên mức 192.009 tỷ đồng vào năm 2015, tương đương 9,2%. Huy động từ khách hàng tăng 8,0%, đạt 142.240 tỷ đồng trong khi đó dư nợ cho vay khách hàng là 111.626 tỷ đồng, tăng 31.318 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,7%, cao hơn đáng kể so với mức an toàn 9,0% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng ở Techcombank tại thời điểm cuối năm 2015 giảm xuống 1,67% từ 2,38% vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, Techcombank vẫn còn tới 1.016 tỷ đồng nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn).

Ngoài các khoản nợ xấu kê bảng, đáng chú ý, khi Techcombank vẫn còn gần 4 nghìn đồng nợ xấu “tráo danh” khác. Cụ thể, đó là 3.742 tỷ đồng nợ xấu “tạm trú” ở Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam dưới tên gọi “Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành”.

Tính ra mỗi năm, riêng việc thực hiện trích lập dự phòng (tỷ lệ 20%) cho lô trái phiếu VAMC, Techcombank đã phải mất ngót nghét 800 tỷ đồng thu nhập. Được biết, tính đến 31/12/2015, Techcombank mới trích lập được 1.022 tỷ đồng/3.742 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Một khoản mục tài sản đáng lưu ý trong cơ cấu tài sản hiện tại của Techcombank là khoản mục Phải thu từ hợp đồng bán nợ. Tính đến 31/12/2015, tổng giá trị hạch toán của Techcombank trên tài khoản này là 6.801 tỷ đồng.

Không loại trừ trường hợp đang có một số lượng không nhỏ nợ đáng nghi ngờ đã được Techcombank “ẩn khéo” vào gần 7 nghìn tỷ đồng phải thu từ hợp đồng bán nợ vừa nêu.

Được biết, tổng chi phí dự phòng cho các khoản phải thu từ hợp đồng bán nợ của Techcombank trong năm 2015 đã lên đến 1.806 tỷ đồng, tăng 1.056 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014 và chiếm… một nửa trong tổng số 3.634 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng trong năm 2015.

Tìm hiểu của VietTimes, từng tồn tại hiện tượng mua bán nợ chéo lẫn nhau giữa một nhóm nhỏ ngân hàng trong hệ thống, thông qua các công ty AMC của chính các ngân hàng ấy. Vốn để mua nợ chéo là vốn “ảo” qua con đường ủy thác đầu tư, mua trái phiếu...

Thu nhập “khủng” 20 triệu đồng/tháng ở Techcombank

Liên quan đến báo cáo tài chính của Techcombank, có một chi tiết đáng chú ý về tình hình thu nhập của cán bộ, nhân viên ngân hàng này.

Theo đó, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, tổng số cán bộ, nhân viên của Techcombank là 7.162 người tăng 115 nhân sự so với cùng kỳ 2014.

Tiền lương bình quân tháng/người của mỗi nhân sự Techcombank là 16 triệu đồng/tháng, tăng 1 triệu đồng so với 2014. Còn tổng thu nhập là 20 triệu đồng/người/tháng, tăng 2 triệu đồng so với 2014.

So sánh với mặt bằng hệ thống, thì mức thu nhập trung bình của người lao động Techcombank là khá ấn tượng, thậm chí là gấp đôi so với con số tương ứng 9,97 triệu đồng ở Ngân hàng Quốc dân (NCB).

Tuy nhiên cũng cần phải nhận thức rõ con số thu nhập 20 triệu đồng/người/tháng ở Techcombank là kết quả của một phép toán bình quân gia quyền, “cào bằng” giữa thu nhập lãnh đạo và nhân viên. Tất nhiên vì thế mà nó không phản ánh mức thu nhập, thực chất là thấp hơn nhiều, của đại bộ phận người lao động tại ngân hàng này.

Ninh Giang - Quốc Dũng