Thu nhập của lao động làng nghề ở Đà Nẵng sẽ tăng gấp 2,5 - 3 lần trong thời gian tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đó là 1 trong nhiều mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập của lao động nông thôn, làng nghề tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập của lao động nông thôn, làng nghề tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ khôi phục, phát triển các nghề truyền thống trên địa bàn gắn với việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn; Hỗ trợ các cơ sở ngành nghề, làng nghề xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký các hình thức bảo hộ trí tuệ; đồng thời, hỗ trợ phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trong đó, hỗ trợ, hoàn thiện nâng cấp ít nhất 54 sản phẩm có thế mạnh tham gia chương trình OCOP trên địa bàn TP; có ít nhất từ 3-5 sản phẩm OCOP cấp TP và có ít nhất từ 2 - 3 sản phẩm của TP đạt từ 3 sao trở lên tham gia Chương trình OCOP cấp quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ có trên 90% sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của TP được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và bao bì, nhãn mác sản phẩm. Cùng với đó, hình thành, phát triển từ 3-5 làng du lịch sinh thái cộng đồng, làng văn hóa gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu kết hợp bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa phục vụ du lịch sinh thái nông nghiệp; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm di dời đến vùng quy hoạch; mỗi năm tổ chức ít nhất 1 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, ngành nghề nông thôn cho lao động nông nghiệp trên địa bàn...

Đặc biệt, đến năm 2030, thu nhập cho lao động làm việc trong các hoạt động ngành nghề nông thôn đạt gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020.

Tầm nhìn đến năm 2045, các ngành nghề nông thôn tiếp tục là hoạt động mang lại thu nhập, tạo việc làm cho lao động ở nông thôn, góp phần vào tăng trưởng chung của Đà Nẵng; phát triển ngành nghề nông thôn theo hướng bền vững, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với xây dựng không gian nông thôn xanh, sạch, đẹp và giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử và truyền thống của địa phương.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP và thực hiện các chương trình, đề án, trong thời gian tới, việc phát triển ngành nghề nông thôn ở Đà Nẵng tập trung theo hướng: Phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương hoặc dụng tiến bộ khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao; gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; tăng cường liên kết giữa các làng nghề thủ công mỹ nghệ, kết hợp các nguyên liệu, vật liệu tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, có tính nghệ thuật, có khả năng sử dụng cao...