Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm tiếp 3,3%, thu nội địa tăng 11,9%

VietTimes -- Theo Bộ Tài chính ngày 6/6, số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 58.700 tỷ đồng, chỉ bằng 34,1% dự toán năm và giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, số thu nội địa đã tăng 11,9% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm tiếp 3,3%, thu nội địa tăng 11,9%

Thông cáo này cũng cho biết, nguồn thu ngân sách từ dầu thô thực hiện trong tháng 5 ước đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 450 tỷ đồng so với tháng 4, chủ yếu do giá thanh toán trong kỳ đạt 42 USD/thùng (tăng 3 USD/thùng so với tháng trước), tuy nhiên vẫn giảm 18 USD/thùng so với giá dự toán.

Lũy kế 5 tháng, thu từ dầu thô đạt xấp xỉ 15.900 tỷ đồng, chỉ bằng 29,2% dự toán năm và giảm tới 48,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Thông cáo của Bộ tài chính không chỉ rõ nguyên nhân khiến số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm. Nhưng về giá trị, số thu từ xuất nhập khẩu qua 5 tháng đạt 58.700 tỷ đồng, chỉ bằng 34,1% dự toán cả năm và đã giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Suy giảm số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu dường như đã được chuẩn bị các phương án xử lý từ trước. Vì cũng theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính, số thu nội địa trong 5 tháng qua ước đạt khoảng hơn 321.000 tỷ đồng, tăng tới 11,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Số thu từ xuất nhập khẩu giảm trong khi thu nội địa tăng mạnh là dấu hiệu cho thấy khả năng giám sát nguồn thu đang tốt lên. Nhưng cũng có thể do các đối tượng nộp ngân sách trong nước đang phải nộp nhiều thêm