Thu ngân sách từ dầu thô đạt 30,8 nghìn tỷ đồng

VietTimes -- Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/10 ước tính đạt 736,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,59% dự toán năm. Trong đó, nguồn thu từ dầu thô đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%.
Từ đầu năm đến này thu ngân sách từ dầu thô đạt 30,8 nghìn tỷ đồng.
Từ đầu năm đến này thu ngân sách từ dầu thô đạt 30,8 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên con số này được các chuyên gia đánh giá là thấp do ảnh hưởng của giá dầu giảm, đồng thời việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) làm giảm thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu.

Cụ thể, thu nội địa đạt 590,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2%; thu từ dầu thô đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 111,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1%.

Trong đó thu nội địa có thể kể đến như thu tiền sử dụng đất đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, bằng 122,5% dự toán năm; thuế bảo vệ môi trường 32 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%; thuế thu nhập cá nhân 51,6 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 115,5 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 118,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3%.

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 148,7 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 58% dự toán năm, chủ yếu do các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu, khí, than, khoáng sản và thủy điện gặp khó khăn.

Bên cạnh thu, thì tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10 ước tính đạt 924,8 nghìn tỷ đồng, bằng 72,63% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 154,1 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 643,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,1%; chi trả nợ và viện trợ đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78,9%.