Thái Nguyên: Gần 6.800 cán bộ, đảng viên tham dự Hội thảo về công tác xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trước gần 6.800 cán bộ, đảng viên của Thái Nguyên dự Hội thảo về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Những định hướng trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn nguyên giá trị.

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947-10/2022) tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên.
Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947-10/2022) tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Hôm nay, 25/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”- giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay, nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ viết tác phẩm quan trọng này tại ATK Định Hóa - Thái Nguyên (10/1947-10/2022).

Hội thảo được kết nối trực tuyến với 193 điểm cầu trên địa bàn tỉnh và 6.786 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - khẳng định: Trong suốt 75 năm từ khi ra đời đến nay, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” luôn được xem là “cẩm nang” của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là cuốn sách “gối đầu giường” của mọi cán bộ, đảng viên.

Người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh những định hướng, chỉ dẫn trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, là những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự đối với quá trình đổi mới, phát triển đất nước và đặc biệt là trong công tác rèn luyện phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay.

Hội thảo là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - phát biểu tại hội thảo
Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - phát biểu tại hội thảo

Theo định hướng của Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ 3 nhóm vấn đề chủ yếu:

Thứ nhất, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn và việc vận dụng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương.

Thứ hai, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vận dụng những chỉ dẫn trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương cùng những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất để Thái Nguyên phát triển.

Đã có 31 tham luận gửi về Ban Tổ chức, trong đó, nhiều tham luận của đảng viên tại các chi bộ cơ sở. Một số tham luận trình bày tại Hội thảo đã tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn việc vận dụng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng giai đoạn hiện nay và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương; những nguyên lý xây dựng Đảng về đạo đức; những chỉ dẫn quý báu về công tác cán bộ của Đảng; bài học về xây dựng phong cách công tác khoa học, dân chủ, quần chúng cho cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay...

Tại Hội thảo, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã nói chuyện chuyên đề về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, cung cấp cho các đại biểu những thông tin, nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Lý do Bác viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm; ý nghĩa, những bài học nhân sinh trong tác phẩm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ mai sau.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành vào tháng 10/1947, tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, với bút danh X.Y.Z.

Tác phẩm đặt ra những vấn đề mang tính cốt lõi như: “Sửa đổi lối làm việc” để giữ vững tư cách của Đảng chân chính cách mạng; chỉ rõ trách nhiệm, tư cách, yêu cầu phận sự của người đảng viên; công tác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của người đảng viên; công tác huấn luyện cán bộ; nội dung, phương pháp, phong cách và các kỹ năng lãnh đạo.

Những vấn đề đặt ra trong tác phẩm là những dự báo, đánh giá và giải pháp sáng suốt của Người, mặt khác, cũng là những cơ sở về phương pháp luận trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống tham nhũng, lãng phí hiện nay.