Thaco bất ngờ nhận phân phối hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của HNG

VietTimes -- HĐQT CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (HSX: HNG) vừa công bố Nghị quyết về việc Tiếp tục phân phối số lượng trái phiếu còn dư có giá trị hơn 2.200 tỷ đồng cho CTCP Ô tô Trường Hải của ông Trần Bá Dương.
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO Group
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO Group

Ngày 3/8/2018, HĐQT HAGL Agrico vừa công bố Nghị quyết về việc Tiếp tục phân phối số lượng trái phiếu còn dư. Trong tài liệu được công bố, nhà đầu tư có nhu cầu mua được tiết lộ là Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco), người đại diện là ông Trần Bá Dương.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi được HAGL Agrico phân phối cho Thaco là 221.688 trái phiếu, mức giá chào bán là 10.000.000 đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị của thương vụ mua bán trái phiếu chuyển đổi này lên tới 2.216,8 tỷ đồng.

Với các thông tin về trái phiếu chuyển đổi được phân phối trong Nghị quyết này, HĐQT của HAGL Agrico đã đảm bảo một số nguyên tắc trong phương án xử lý trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết về việc Thông qua kết quả nhà đầu tư đăng ký mua Trái phiếu chuyển đổi và xử lý số Trái phiếu không phân phối hết, đã được thông qua ngày 3/7/2018.

Theo đó, HAGL Agrico dự định bán cho nhà đầu tư trái phiếu chuyển đổi còn dư với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương cổ đông hiện hữu.

Quyết nghị thông qua phân phối trái phiếu chuyển đổi còn dư cho CTCP Ô tô Trường Hải (Nguồn: HNG)
Quyết nghị thông qua phân phối trái phiếu chuyển đổi còn dư cho CTCP Ô tô Trường Hải (Nguồn: HNG) 

Được biết, số trái phiếu chuyển đổi này là số trái phiếu còn dư trong đợt phát hành được HAGL Agrico thực hiện từ đầu tháng 6/2018 và Thaco cũng không phải là loại hình nhà đầu tư được hướng đến trong đợt phát hành này.

Bởi lẽ, trong thông báo và các tài liệu đính kèm, đối tượng được HAGL Agrico hướng đến là cổ đông hiện hữu và trái phiếu chuyển đổi sẽ không bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức.

Đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi của HAGL Agrico là không có tổ chức bảo lãnh phát hành. Loại trái phiếu là Trái phiếu chuyển đổi (bắt buộc), tỷ lệ chuyển đổi là 1:1000 (tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi, giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu) và không có tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, thời hạn trái phiếu chỉ là 01 năm và mức lãi suất là 0%/năm.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi cũng mang tính chất sàng lọc khá cao, với tỷ lệ 4000:1. Cụ thể, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 4.000 quyền mua thì được mua 01 trái phiếu chuyển đổi.

Thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của HAGL Agrico (Nguồn: Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng - HNG)
Thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của HAGL Agrico (Nguồn: Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng - HNG)

Có lẽ do các điều kiện trên, đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của HAGL Agrico chỉ bán được 22 trái phiếu, và còn dư tới 221.688 trái phiếu.

Số trái phiếu còn dư này, như đã biết, đã được HĐQT của HAGL Agrico thông qua, phân phối cho nhà đầu tư là CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) của ông Trần Bá Dương.

Mục đích huy động vốn của đợt huy động vốn từ trái phiếu chuyển đổi là nhằm Đầu tư trồng mới, chăm sóc cây ăn trái và Tái cơ cấu tài chính. Cụ thể, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi là 2.217,1 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào việc: Đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái 1.137 tỷ đồng và Tái cơ cấu tài chính 1.080,1 tỷ đồng./.