Standard & Poor's: Rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam khá cao

Xét theo các tiêu chuẩn toàn cầu, các rủi ro kinh tế đối với ngành ngân hàng Việt Nam khá cao, thể hiện qua các đặc điểm như mức thu nhập thấp, hệ thống tài chính vẫn đang trong giai đoạn phát triển trong khi khung chính sách chưa hoàn thiện.

Standard & Poor's: Rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam khá cao

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) vừa công bố báo cáo cập nhật đánh giá về rủi ro của ngànhngân hàng Việt Nam.

Theo đó, S&P phân loại Đánh giá Mức độ Rủi ro trongHệ thống Ngân hàng(BICRA) của Việt Nam vào "Nhóm 9". Các nước khác xếp cùng nhóm 9 với Việt Nam bao gồm Argentina, Campuchia, Jamaica, Kenya, Mông Cổ, Nigeria, Papua New Guinea và Tunisia. S&P xếp hạng từ "nhóm 1" (rủi rothấp nhất) đến "nhóm 10" (rủi ro cao nhất).

Xét theo các tiêu chuẩn toàn cầu, các rủi ro kinh tế đối với ngành ngân hàng Việt Nam khá cao, thể hiện qua các đặc điểm như mức thu nhập thấp, hệ thống tài chính vẫn đang trong giai đoạn phát triển trong khi khung chính sách chưa hoàn thiện.

S&P dự báo tín dụng của khu vực tư nhân sẽ tăng lên cùng với tăng trưởng GDP danh nghĩa, và qua thời gian giá bất động sản của Việt Nam sẽ đi vào ổn định. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng của Việt Nam vẫn chưa giải quyết dứt điểm các stressed assets (các tài sản được rao bán nhưng thường ở mức giá thấp vì người sở hữu buộc phải bán chúng). Đồng thời theo quan điểm của S&P, các quy định quản lýngân hàngViệt Nam vẫn đi sau so với chuẩn quốc tế.

S&P vẫn đánh giá các rủi ro kinh tế của Việt Nam có xu hướng ổn định. Nền kinh tế đã tăng tốc dù từ một xuất phát điểm thấp. Tổ chức này dự báo chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và xuất khẩu sẽ giúp cải thiện triển vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, phát triển cơ sở hạ tầng mà không chú trọng hiệu quả và những bất ổn của các thị trường xuất khẩu sẽ là rủi ro.

S&P dự báo NHNN sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình triển khai các biện pháp cải cách cũng như hưởng thành quả sẽ diễn ra khá chậm chạp. Khả năng cấp vốn trên diện rộng vẫn là một sức mạnh tương đối, nhưng tiền gửi tại các ngân hàng vẫn có thể chịu đựng được các rủi ro xuất phát từ những sự cố trong quản trị doanh nghiệp.

Theo InfoNet