Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập trung đầu tư nâng cấp, từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ... là những giải pháp được Sở KH&CN nỗ lực triển khai thời gian qua.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực chuyển đổi số

Trên cơ sở nhiệm vụ chuyển đổi số được tỉnh giao và thực tế, xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, hằng năm, Sở KH&CN Vĩnh Phúc đều tổ chức xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyển đổi số thống nhất trong cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số cho cán bộ công chức, viên chức; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng mạng, hệ thống máy tính để tiến hành đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.

Đến nay, hệ thống máy tính và các phương tiện khác phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn của Sở KH&CN Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra với gần 60 máy tính để bàn, máy tính xách tay; gần 40 máy in, máy quét, máy chiếu, camera an ninh và hơn 200 nút kết nối mạng.

100% cơ quan, đơn vị trực thuộc sở đã có mạng LAN nội bộ kết nối Internet tốc độ cao qua đường cáp quang, riêng mạng LAN nội bộ sở kết nối với Internet qua đường cáp quang chuyên dùng.

Duy trì hoạt động ổn định 2 máy chủ đặt tại Trung tâm Hạ tầng thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc) dùng cho hệ thống thông tin KH&CN và sử dụng một số dịch vụ máy chủ khác.

Cùng với việc đầu tư, nâng cấp từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được sở quan tâm, chỉ đạo triển khai tích cực, nhiều ứng dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Có thể kể đến như phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cổng thông tin điện tử, email công vụ, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; phần mềm quản lý các thiết bị bức xạ trong y tế, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phần mềm đánh giá trình độ KH&CN; sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Vĩnh Phúc…

Đến nay, 100% các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ lãnh đạo được cấp chứng thư số, chữ ký số đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn. 100% các thủ tục hành chính công thuộc sở quản lý được đăng tải biểu mẫu lên Cổng giao tiếp điện tử thành phần và được thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành hính công của tỉnh.

Việc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số được sở đặc biệt quan tâm và thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc triển khai chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn thông tin, như sử dụng phần mềm diệt virus, tường lửa, công cụ phát hiện virus của Bộ Thông tin và Truyền thông, thiết bị khác.

Hiện phòng máy chủ và mạng LAN nội bộ Sở KH&CN Vĩnh Phúc đã triển khai cài đặt thiết bị tưởng lửa cứng Juniper Network SRX345 chống xâm nhập trái phép, thiết bị cảnh báo tấn công mạng của BKAV. 100% máy tính để bàn, máy tính xách tay đã cài đặt phần mềm chống mã độc Kaspersky Antivirus đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Sở tăng cường bố trí nhân lực, thường xuyên cử cán bộ quản trị mạng tham gia các lớp quản trị mạng nâng cao, chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay, sở đã bố trí 3 cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin làm việc chuyên trách về quản trị mạng, công nghệ thông tin, tin học.

Nhờ đó, các nhiệm vụ chuyển đổi số của Sở KH&CN đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm 2023, 100% các thủ tục hành chính thuộc Sở KH&CN được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến; 100% văn bản đi, văn bản đến (trừ văn bản mật) đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Tỷ lệ xử lý, trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị thuộc trách nhiệm của cơ quan trên hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc đạt 100%; hơn 90% tổ chức, cá nhân được hỏi hài lòng với kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử của Sở KH&CN…