Sacombank: Bổ nhiệm tân TGĐ và P.TGĐ, cho nghỉ việc người cũ của SouthernBank

VietTimes -- Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HSX: STB) vừa chính thức ban hành Quyết định số 6363/2017/QĐ-NS bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc ngân hàng đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.
Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm CEO Sacombank đã nhận được sự chấp thuận của Thống đốc NHNN. (Ảnh: Internet)
Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm CEO Sacombank đã nhận được sự chấp thuận của Thống đốc NHNN. (Ảnh: Internet)

Trước đó, bà Diễm đã được Sacombank bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng giám đốc, thay thế ông Phan Huy Khang – từ nhiệm chức Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 03/07/2017. Nên biết, ông Khang nguyên là một lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank), tham gia cơ cấu lãnh đạo Sacombank trong giai đoạn tham chính của “triều đại” Trầm Bê.

Việc bổ nhiệm bà Diễm giữ chức Tổng Giám đốc chính thức nhận được sự chấp thuận từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cách đây ít hôm. Cụ thể là tại Công văn số 5744/NHNN-TTGSNH ngày 21/07/2017.

Theo Quyết định số 6363/2017/QĐ-NS, bà Diễm sẽ chính thức đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Sacombank kể từ ngày 25/07/2017, và trong thời hạn 05 năm từ ngày ngày được bổ nhiệm.

“Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm được quy định, phân công, ủy quyền cụ thể, căn cứ các Quy chế và Quy định hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác theo Quy định hiện hành”, Quyết định nêu rõ tại Điều 2.

Được biết, tân CEO Sacombank, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - ngân hàng, bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2002.

Bà Diễm đã từng đảm nhiệm các công việc thuộc lĩnh vực kế toán, tín dụng, dịch vụ khách hàng, khách hàng doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lý nợ và đã có 11 năm ở vai trò quản lý, điều hành tại Phòng giao dịch, Phòng nghiệp vụ Chi nhánh, Văn phòng Khu vực TP.HCM, toàn Khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên và toàn hệ thống Sacombank.

Nữ CEO cũng từng có thời giam đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách hoạt động xử lý nợ - một trong những hoạt động trọng yếu đang được Sacombank tập trung thực hiện theo định hướng của Đề án tái cơ ngân hàng sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Thay thế  Phó Tổng Giám đốc

Song song với việc bổ nhiệm chính thức bà Diễm, Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh cũng thừa quyền HĐQT ký 2 văn bản điều chỉnh nhân sự khác.

Tại Nghị Quyết số 113/2017/NQ-HĐQT, Sacombank đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Văn Nhân. Lý do được đưa ra vẫn là thể theo “nguyện vọng cá nhân”.

Theo quyết định này, ông Nhân sẽ thôi nhiệm và chính thức nghỉ việc tại Sacombank kể từ ngày 28/07/2017.

Nên biết, giống ông Phan Huy Khang, ông Nhân cũng là một nhân sự gốc SouthernBank. Cụ thể, trước khi về Sacombank, cả ông Khang và ông Nhân đều có thời gian đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc SouthernBank. Sau khi về Sacombank, khi ông Khang làm Tổng Giám đốc thì ông Nhân là Phó Tổng Giám đốc.

Như một sự thay thế, ngày 25/07/2017, Chủ tịch Dương Công Minh đã ký ban hành Quyết định số 6335/2017/QĐ-NS, tuyển dụng và bổ nhiệm ông Phan Quốc Huỳnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc, theo một hợp đồng không xác định thời hạn, kể từ ngày 25/07/2017.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực trong 04 năm kể từ ngày tuyển dụng và bổ nhiệm./.