Quảng Nam thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định số 2114/QĐ-UBND về Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
(ảnh minh họa: Bộ Thông tin và Truyền thông)
(ảnh minh họa: Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tỉnh Quang Nam đã chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ chuyển giao 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công sang Bưu điện. Đến tháng 6/2023 sẽ chuyển giao 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã tại 10 địa phương gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn. Các địa phương còn lại sẽ được triển khai đến hết tháng 12/2023.

Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại 18 huyện, thị xã, thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện sẽ được chuyển giao sang Bưu điện trước tháng 6/2023.

Theo Quyết định của tỉnh 100% nhiệm vụ thu hộ phí, lệ phí, giải quyết thủ tục hành chính cũng được chuyển giao cho Bưu điện đảm nhận. 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa 3 câp tỉnh, huyện, xã thuộc các lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Lao động, Thương binh và xã hội được luân chuyển qua Bưu điện.

Sắp tới tỉnh Quảng Nam cũng sẽ từng bước chuyển bộ phận một cửa các cấp về trụ sở Bưu điện đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Đối với những bộ phận một cửa đã xây dựng, nâng cấp trước đây sẽ được tỉnh chuyển mục đích sử dụng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với các địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa hoặc bộ phận một cửa chưa được nâng cấp, khang trang Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện tại của bộ phận một cửa cấp huyện, xã và trụ sở các Bưu điện để lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Đồng thời, tỉnh giao ngành Bưu điện bố trí nhân viên đủ tiêu chuẩn tham gia tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa các cấp sẽ được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn, đảm bảo năng suất lao động tối thiểu căn cứ trên số lượng hồ sơ phát sinh tại bộ phận một cửa theo quy định và ít hơn so với tổng số cán bộ, công chức đang bố trí tại bộ phận một cửa. Những lĩnh vực phát sinh ít hồ sơ thì bố trí một nhân viên đảm nhiệm cho một số lĩnh vực, bảo đảm năng suất nhưng không bị quá tải.