“Quán quân FDI” Hàn Quốc rót 6,02 tỷ USD vào Việt Nam

VietTimes -- Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, trong số 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án tại Việt Nam, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 6,02 tỷ USD, chiếm 25,7%.
Dự án SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh - Ảnh: Báo Đầu tư
Dự án SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh - Ảnh: Báo Đầu tư

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung đến tháng 8/2017, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ 2016. Tính đến 20/8/2017, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 10,3 tỷ USD,  tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 1.624 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tổng vốn đăng ký của các dự án này là 13,45 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2016.

773 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng số vốn đăng ký của các dự án này tăng thêm 6,4 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 40,2% . Cũng trong 8 tháng đầu năm 2017, đã có 3.374 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị của hơn 3.000 lượt góp vốn này vào khoảng 3,5 tỷ USD, tăng 101,3% so với cùng kỳ 2016.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút tổng số vốn 11,69 tỷ USD, chiếm 50% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện (tổng vốn đầu tư 5,36 tỷ USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư), khai khoáng (tổng vốn đầu tư đăng ký 1,28 tỷ USD, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký) cũng được nhà đầu tư rót vốn nhiều.

Ba quốc gia có tổng vốn đầu tư nhiều nhất trong tổng số 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam là: Hàn Quốc (tổng vốn đầu tư 6,02 tỷ USD, chiếm 25,7%), Nhật Bản (tổng vốn đầu tư đăng ký 5,74 tỷ USD, chiếm 24,58%), Singapore (tổng vốn đầu tư đăng ký 3,92 tỷ USD, chiếm 16,8%).

Trong 8 tháng năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 3,3 tỷ USD, chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư. Thanh Hóa đứng thứ ha với tổng vốn đăng ký là 3,06 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 3,05 tỷ USD chiếm 13% tổng vốn đầu tư.