Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư: công tác nhân sự đại hội các cấp có 3 điểm nổi bật

VietTimes –  Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 11 do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức (12/11/2020), ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã thông tin về kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhấn mạnh 3 điểm nổi bật.

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương (Nguồn: tuyengiao.vn)

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương (Nguồn: tuyengiao.vn)

Tại đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện với nhiều đổi mới, công tâm, khách quan, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng, ông Nguyễn Quang Dương thông tin.

1. Nhân sự cấp uỷ giảm về số lượng

Cụ thể, số lượng cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, phù hợp với định hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối và tinh giản biên chế nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu, chất lượng cấp ủy, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đặc biệt ở các địa bàn, lĩnh vực trọng yếu.

Về số lượng trúng cử cụ thể, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: cấp uỷ cơ sở bầu được trên 298.000 uỷ viên, giảm trên 42.000, giảm 12,5%. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở bầu được trên 38.500 uỷ viên, giảm trên 5.000, giảm 11,6%. Cấp trực thuộc Trung ương bầu trên 3.300 uỷ viên, giảm 219, giảm 6,2% so với nhiệm kỳ trước.

2. Số lượng cán bộ nữ tăng cao, nhiều người đứng đầu không là người địa phương

Đáng chú ý, tỷ lệ cấp uỷ viên là nữ cao vượt yêu cầu của Chỉ thị 35, cao hơn nhiệm kỳ trước ở cả 3 cấp.

Cụ thể, tỷ lệ nữ ở cấp cơ sở đạt 21%, tăng 2%; cấp trên trực tiếp cơ sở đạt 17%, tăng 2%; cấp trực thuộc Trung ương đạt 16%, tăng 3% so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt có tới 9 Bí thư Tỉnh uỷ là nữ, tăng 6 người, gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

27/63 Bí thư tỉnh, thành ủy không là người địa phương, tăng 11 người, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước.

3. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị ở các cấp uỷ "cao hơn nhiệm kỳ trước"

Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cấp ủy cao hơn nhiệm kỳ trước. Ở cấp cơ sở, cấp uỷ đã qua đào tạo đại học đạt 16%, tăng 5% so với nhiệm kỳ trước. Ở cấp trên trực tiếp cơ sở, qua đào tạo trên đại học đạt 37%, tăng 17%. Cấp trực thuộc Trung ương có tới 67% qua đào tạo trên đại học, tăng 23% so với nhiệm kỳ trước.

Về trình độ lý luận chính trị, uỷ viên cấp cơ sở qua đào tạo cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị đạt 24%, tăng 1%; cấp trên trực tiếp cơ sở đạt 87%, tăng 8%; cấp trực thuộc Trung ương đạt 100%.

Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư: công tác nhân sự đại hội các cấp có 3 điểm nổi bật ảnh 1

Ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thông tin tại Hội nghị

Cũng theo Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, việc bầu cử Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy được thực hiện theo đúng quy định Trung ương, đặc biệt đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương tổng kết công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ này còn có điểm mới là lần đầu tiên Bộ Chính trị quy định quy trình nhân sự 5 bước ngay trong Chỉ thị về tổ chức đại hội đảng các cấp. Trình tự thực hiện là chuẩn bị nhân sự tái cử trước, chuẩn bị nhân sự tham gia lần đầu sau.

"Quy định này đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và là cơ sở để các cấp rà soát, sàng lọc, lựa chọn kỹ lưỡng cán bộ, vừa mở rộng dân chủ, công khai minh bạch, khách quan nhưng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy, khắc phục được tình trạng cục bộ, áp đặt, lợi ích nhóm và vận động không trong sáng," ông Dương nhấn mạnh.

Về quy định thống nhất độ tuổi tái cử uỷ viên Trung ương công tác tại địa phương và Trung ương, ông Dương thông tin, đây là điểm mới, phù hợp với thực tế, đảm bảo sự công bằng về độ tuổi tái cử của các đồng chí uỷ viên Trung ương, ở cả Trung ương và địa phương.

Thông tin của ông Nguyễn Quang Dương tại Hội nghị đã khái quát về kết quả đại hội đảng bộ các cấp trên phạm vi toàn quốc bằng nhiều thống kê tường minh và có tính hệ thống rất cao.

Những thành công, kết quả và kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh, là những tiền đề rất quan trọng, tạo thêm sinh khí mới góp phần tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Những con số ấn tượng:

- Bí thư cấp ủy là nữ có 9 người, tăng 6 người, gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

- 27/63 Bí thư tỉnh, thành ủy không là người địa phương, tăng 11 người, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước.

- Có 51/67 Bí thư đã qua đào tạo thạc sĩ trở lên, tăng 9 người, bằng 21% so với nhiệm kỳ trước.

- Có 28/67 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương từ 50 tuổi trở xuống, tăng 15 người và tăng 115% so với nhiệm kỳ trước.

- Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số ở cấp trực thuộc Trung ương đạt 12%, tăng 1% so với nhiệm kỳ trước.

- Đặc biệt, ở đảng bộ trực thuộc Trung ương, tất cả đồng chí được giới thiệu bầu làm cán bộ chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy), được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt thì đều trúng cử tập trung, nhiều đồng chí trúng cử rất cao, đạt 100%

- Có 1381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết sẽ tham dự Đại hội XIII của Đảng. Cơ cấu đại biểu có đổi mới phân bố theo hướng tăng số lượng ở những địa bàn lĩnh vực quan trọng như các ban, bộ, ngành ở Trung ương; tăng thêm số đại biểu là cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu có uy tín cao.