Phải nộp phí để có thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

VietTimes – Từ 15/8 tới, cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhà ở và thị trường bất động sản được quản lý thống nhất từ TW đến địa phương và kết nối với CSDL về đất đai. Các tổ chức, cá nhân muốn sử dụng thông tin phải nộp phí.

Khu vực quận 2 - TP. Hồ Chí Minh.

Khu vực quận 2 - TP. Hồ Chí Minh.

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản - mà Chính phủ vừa ban hành - quy định việc phải nộp tiền để có thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin phải nộp kinh phí khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. Số tiền thu được từ dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Các hình thức khai thác và sử dụng CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: Qua cổng thông tin batdongsan.xaydung.gov.vn, Cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng; thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Khi có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, các tổ chức, cá nhân gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, bằng cách nộp trực tiếp theo hình thức văn bản, gửi qua đường công văn, fax, bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của bên cung cấp.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ. Trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

Theo Nghị định 44, cơ sở dữ liệu này gồm các thông tin, dữ liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước, từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, thông tin do Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan xây dựng, chia sẻ, cung cấp và từ các chương trình điều tra về nhà ở quốc gia./.