Petrolimex lý giải 3 nguyên nhân lỗ nghìn tỷ trong quý IV

3 nguyên nhân khiến Tập đoàn này lỗ lớn là trong quý IV/2014 giá xăng dầu thế giới giảm liên tục; công thức tính giá cơ sở, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ, việc trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
Petrolimex lý giải 3 nguyên nhân lỗ nghìn tỷ trong quý IV

Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Lưu Văn Tuyển vừa chính thức công bố báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; trong đó cho biết trong quý IV/2014 lỗ 1.145 tỷ đồng là do tác động đồng thời của 3 nguyên nhân khách quan.

Thứ nhất, quý IV/2014 giá xăng dầu thế giới giảm liên tục với biên độ lớn. Sự biến động này nằm ngoài các dự báo của Chính phủ cũng như các chuyên gia kinh tế.

 Thứ hai, công thức tính giá cơ sở để xác định giá bán tại Việt Nam chỉ được tính bình quân của 15 ngày cuối của chu kỳ tồn kho bắt buộc 30 ngày.

Thứ ba, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và việc trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết theo các quy định hiện hành.

 Người phát ngôn của Petrolimex cho biết, 1.145 tỷ đồng là số lỗ của riêng quý IV/2014. Và, do vậy, khi hợp nhất số liệu cả năm 2014 vì thế mà hiệu quả sản xuất - kinh doanh của năm 2014 cũng bị giảm đi tương ứng.

 Petrolimex cũng thông tin thêm, việc tồn kho 30 ngày là để bảo đảm an ninh năng lượng theo quy định - tất cả các doanh nghiệp đầu mối (19 doanh nghiệp được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu hiện nay) bắt buộc phải thực hiện.

Thêm vào đó, để xăng dầu tại Việt Nam tiệm cận với diễn biến giá xăng dầu của thị trường thế giới, Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 xác lập công thức tính theo bình quân của 15 ngày cuối của chu kỳ tồn kho 30 ngày; chính vì vậy, khi xăng dầu thế giới giảm sâu như quý IV/2014 vừa qua chênh lệch lớn giữa giá cơ sở và giá bán dẫn tới doanh nghiệp bị lỗ.

Ví dụ cụ thể cho thấy: Nếu lấy giá cơ sở theo bình quân 30 ngày để xác định giá bán theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP thì doanh nghiệp có lãi định mức 300 đồng/lít (không bị lỗ). Tuy nhiên, khi lấy giá cơ sở theo bình quân 15 ngày cuối của chu kỳ tồn kho 30 ngày quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP để xác định giá bán tối đa thì thiếu 750 đồng/lít.