Ông Dương Công Minh chính thức mua xong 18 triệu CP STB

VietTimes -- Ông Dương Công Minh đang có trong tay hơn 59,3 triệu CP STB, tương đương với 3,29% vốn CP có quyền biểu quyết tại nhà băng này.

Ông Dương Công Minh tại Đại HĐCĐ thường niên Sacombank năm 2017

Ông Dương Công Minh tại Đại HĐCĐ thường niên Sacombank năm 2017

Đúng như VietTimes dự đoán, Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank vừa mua bỏ ra gần 227 tỷ đồng để mua 18 triệu cổ phiếu STB của Sacombank với mục đích đầu tư cá nhân. Kết quả này được Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 03.10.2017.

Cụ thể, ngày 3/10, trên website của Sở GDCK Tp.HCM đã đăng tải thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của NHTMCP Sài Gòn Thương tín và người có liên quan của người nội bộ.

“Người nội bộ” mà Sacombank đề cập ở đây là ông Dương Công Minh, Tân chủ tịch HĐQT của nhà băng này. Theo kết quả, ngoại trừ số cổ phiếu lẻ 5 đơn vị, ông Minh đã hoàn tất kế hoạch mua cổ phiếu Sacombank như đã đăng ký trước đó.

Trước khi thực hiện giao dịch này, ông Minh đã là cổ đông nắm giữ 2,29% cổ phần Sacombank (tương ứng với 41.369.080 CP), Với việc mua thêm 18 triệu cổ phiếu STB, hiện ông Minh đã có trong tay 59.369.075 cổ phiếu, tương đương 3,29% vốn cổ phần có quyền biểu quyết..

Tạm tính theo mức giá giao dịch ngày 28.09.2017, ngày có giao dịch đột biến lên tới 22,2 triệu cổ phiếu, số tiền ông Minh bỏ ra để mua 18 triệu cổ phiếu STB là gần 227 tỷ đồng.