Novaland: Sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 31 cổ phần mới

VietTimes – Với tỷ lệ phát hành 100:31, mỗi cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; Mã: NVL) sẽ được nhận tối đa 31 cổ phần mới. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 28/03/2018.
Novaland: Sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 31 cổ phần mới. (Ảnh: Internet)
Novaland: Sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 31 cổ phần mới. (Ảnh: Internet)

Tại công văn số 89/2018-CV-NVLG gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 19/03/2018, Novaland đã công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 Theo đó, căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, nguồn vốn thặng dư cổ phần của NVL là hơn 2.174 tỷ đồng.

“Công ty dự kiến sẽ dùng 2.023.180.120.000 đồng từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, tương ứng 100,0% tổng số tiền cần chi trả để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”, công văn viết.

Cũng theo công văn, tổng mức vốn kinh doanh trên Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2017 là 49.224,5 tỷ đồng.

Phương án phát hành nêu rõ, NVL dự kiến sẽ phát hành 202.318.012 cổ phần, với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.023.180.120.000 đồng.

Với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 652.638.750 cổ phần, tỷ lệ phát hành là 100:31 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận tối đa 31 cổ phần mới).

“Cổ phần phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh sẽ hủy bỏ, xem như không được phát hành” – phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

Theo cập nhật mới nhất, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn – cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, đang nắm giữ 145.715.656 cổ phần NVL, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 22,33%. Như vậy, với tỷ lệ phát hành 100:31, ông Nhơn sẽ nhận thêm khoảng 45,2 triệu cổ phần NVL mới.
Tất nhiên, con số đó mới chỉ tính theo số cổ phần NVL mà ông Nhơn trực tiếp đứng tên. Với số cổ phần này, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn đã là một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, với giá trị nắm giữ đạt gần 13.000 tỷ đồng./.