NHNN cấp hết 'room' tín dụng năm 2024 cho các ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngay đầu năm 2024, NHNN đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% cho các ngân hàng, có thể linh hoạt điều chỉnh nhằm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

 NHNN cấp hết 'room' tín dụng năm 2024 cho các ngân hàng
NHNN cấp hết 'room' tín dụng năm 2024 cho các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Theo đó, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15% và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng nêu trên cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng đạt được trong năm 2023. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 21/12/2023, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 11,09%.

Khác với các năm trước, ngay từ đầu năm 2024, NHNN đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng. Điều này nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn ra nền kinh tế.

Theo NHNN, công thức tính hạn mức tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng dựa trên các yếu tố đầu vào gồm: dư nợ tín dụng năm 2023, điểm xếp hạng năm 2022, các khoản bán dư nợ tín dụng trong năm 2024 và chưa thu hồi được tiền.

Các tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh) được yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỉ giá) không vượt quá hạn mức được cấp trong suốt cả năm 2024.

Ngoài giao hạn mức, NHNN nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định, cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau... với lãi suất ưu đãi trong khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn.

Cơ quan điều hành cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; cắt, giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng.

Trong năm 2024, NHNN nhấn mạnh sẽ theo dõi sát diễn biến, tình hình thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng chủ động, linh hoạt; hỗ trợ hệ thống các tổ chức tín dụng đảm bảo cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế.

"Trên cơ sở đánh giá diễn biến, tình hình thực tế, NHNN sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng năm 2024 và chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng để gửi đến từng tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng đủ và kịp thời vốn tín dụng cho nền kinh tế", lãnh đạo NHNN cho hay./.