NHNN bổ nhiệm cùng lúc 3 Vụ trưởng

VietTimes -- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định bổ nhiệm 3 Vụ trưởng cho 3 Vụ quan trọng của NHNN, là: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Dự báo thống kê, Vụ Chính sách tiền tệ.

Thống đốc Lê Minh Hưng cùng Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các tân Vụ trưởng. (Ảnh: SBV)

Thống đốc Lê Minh Hưng cùng Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các tân Vụ trưởng. (Ảnh: SBV)

Theo đó, ngày 21/8/2017, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1768/QĐ-NHNN điều động và bổ nhiệm ông Tô Huy Vũ – Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tô Huy vũ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thống đốc NHNN cũng ban hành Quyết định số 1769/QĐ-NHNN ngày 21/8/2017 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê thuộc NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Long là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-NHNN ngày 21/8/2017 tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của Ông Phạm Thanh Hà là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm./.