Ngành Thể dục Thể thao sắp có đề án chuyển đổi số

VietTimes – Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực thể dục thể thao nhấn mạnh tính cấp thiết phải chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, đào tạo, nhằm nâng cao thành tích trong giai đoạn tới.

Ứng dụng CNTT bắt buộc với thi đấu điền kinh phải là vấn đề đặt ra cho chuyển đổi số thể thao Việt Nam

Ứng dụng CNTT bắt buộc với thi đấu điền kinh phải là vấn đề đặt ra cho chuyển đổi số thể thao Việt Nam

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa làm việc về việc xây dựng đề án "Chuyển đổi số trong lĩnh vực thể dục thể thao giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030", do Trung tâm Thông tin của Tổng cục thực hiện với 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Theo đơn vị tư vấn giải pháp, mục tiêu đề án - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông – Tập đoàn VNPT - việc chuyển đổi số góp phần xây dựng nền thể thao Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế, đồng thời hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thể thao thông minh, tiện ích, gia tăng thành tích cho các vận động viên.

Đề án "Chuyển đổi số trong lĩnh vực Thể dục thể thao giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030" đặt ra 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện môi trường pháp lý; hoàn thiện, nâng cao chất lượng Hạ tầng số; Xây dựng, phát triển nền tảng số; phát triển dữ liệu số; phát triển các ứng dụng, dịch vụ số; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; hoàn thiện bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Theo Tổng Cục trưởng Đặng Hà Việt, vấn đề Chuyển đổi số trong thể dục thể thao đã được ngành bắt đầu thực hiện cách đây gần 20 năm. Lãnh đạo ngành cùng các khối trường thể dục thể thao đã làm việc với trung tâm thông tin và xây dựng nền tảng chuyển đổi số đầu tiên của thể thao Việt Nam.

Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực thể dục thể thao nhấn mạnh tính cấp thiết phải chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, đào tạo, nhằm nâng cao thành tích trong giai đoạn tới.

"Cần xây dựng lộ trình tuyển chọn vận động viên kế cận đảm bảo tính thống nhất từ trung ương đến địa phương, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu, không theo tiêu chí chung" - Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt nói.

Tổng Cục trưởng giao Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao tiếp tục phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan khảo sát, lấy ý kiến đóng góp cho đề án; phối hợp cùng đơn vị tư vấn giải pháp hoàn chỉnh lại dự thảo đề án.

Thời hạn hoàn thành dự thảo đề án trình lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong quý I/2023.