Năm 2035, Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất 5,5 tỷ lit bia

VietTimes -- Theo quyết định của Bộ Công thương, Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc sản xuất rượu bia trong vòng 20 năm tới mặc dù người Việt đang được đánh giá là “làm ma men giỏi hơn làm kinh tế”.
Bộ Công thương dự tính đến năm 2035 sẽ sản xuất 5,5 tỷ lít bia - (Ảnh minh họa)
Bộ Công thương dự tính đến năm 2035 sẽ sản xuất 5,5 tỷ lít bia - (Ảnh minh họa)

Theo đó, quyết định của Bộ Công thương có hiệu lực từ ngày 12/9/2016 xác định tầm nhìn của ngành sản xuất rượu bia đến năm 2035.

Cụ thể, Việt Nam đặt ra mục tiêu và định hướng phát triển đến năm 2020, cả nước sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 35%); 6,8 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu USD.

Năm 2025, cả nước sản xuất khoảng 4,6 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 40%); 9,1 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD.

Đến năm 2035, cả nước sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 50%); 15,2 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD.

Giá trị sản xuất của ngành đến các năm 2020, 2025 và 2035 lần lượt đạt: 90.500 tỷ đồng, 113.540 tỷ đồng và 167.920 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của toàn ngành bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 5,8 %/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 4,6 %/năm và giai đoạn 2026-2035 là 4,0%/năm.

Năng lực sản xuất bia sẽ chuyển dịch theo hướng tăng ở các vùng hiện nay sản lượng còn thấp so với dân số như vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và ĐBSCL.

Dự tính nguồn vốn đầu tư được huy động chủ yếu từ các doanh nghiệp, vốn vay ngân hàng, vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu doanh nghiệp, vốn đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

Tuy nhiên, trong quy định, Bộ Công thương lại không nhắc đến việc kiểm soát, đánh giá chất lượng rượu bia, nhất là rượu được nấu thủ công.

Hiện việc sản xuất rượu thủ công đều do tư nhân đảm nhiệm với quy mô manh mún, nhỏ lẻ. Lại thêm các cơ quan chức năng còn thiếu nguồn lực, vật tự trong việc kiểm tra. Vì vậy nên hiện thị trường xuất hiện rất nhiều rượu giả, gắn nhãn mác các thương hiệu lớn nhưng giá thấp hơn nhiều. Điều này đã dẫn đến việc người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm này và bị ngộ độc, có thể dẫn đến tử vong.

Trong quy định, Bộ Công thương có định hướng ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam phát triển ngành trên cơ sở áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến; nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới có chất lượng cao và đa dạng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập toàn cầu, theo hướng bền vững, chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái.