MSB báo lãi trước thuế 567 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019

VietTimes -- Bên cạnh các kết quả đã đạt được, MSB cũng đang hoàn tất các bước để sẵn sàng niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2019.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt gần 567 tỷ đồng, tăng trưởng 192% so với cùng kỳ nửa đầu năm 2018. Chỉ tính riêng trong Quý 2/2019, MSB đạt 494 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 1.369% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh tích cực có được chủ yếu do tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu từ phí dịch vụ.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 12% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 1.177 tỷ đồng. Đặc biệt, thu nhập từ các hoạt động dịch vụ cũng đạt mức tăng trưởng hơn 49%, đạt hơn 305 tỷ đồng (riêng trong Quý 2/2019 tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 190 tỷ đồng).

Do đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 188 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ vào tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 của MSB.

Bên cạnh đó, kết quả này còn ghi nhận sự đóng góp từ việc giảm mạnh 51% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ các khoản đầu tư cũng đã góp phần mang lại lợi nhuận không nhỏ cho MSB.

Ngoài ra, các khoản hoàn nhập dự phòng phi tín dụng cũng đóng góp giúp lợi nhuận MSB tăng trưởng. MSB cho biết kết quả đạt được đến từ việc thay đổi cơ cấu hoạt động dịch vụ của nhà băng này.

Tính đến ngày 30/6/2019, quy mô tổng tài sản của MSB tăng 5%, đạt gần 145 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng của MSB tăng hơn 13,7% so với cuối năm 2018. Tổng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá cũng tăng gần 11%. Số lượng khách hàng cũng tăng 5% so với cuối năm 2018.

MSB cũng chú trọng đến việc đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II. Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn đạt ở mức trên 9%, cao hơn so với quy định. Tỷ lệ nợ xấu cũng luôn được MSB kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định. Tại thời điểm 30/06/2019, tỷ lệ nợ xấu của MSB ở mức 2,18%.

Năm 2019, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11%, đạt mức 153 nghìn tỷ đồng; Vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 22%; Dư nợ tín dụng tăng 35%; Lợi nhuận trước thuế thu nhập đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 77%. Đặc biệt, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 9% lên 12.750 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MSB cũng đang hoàn tất các bước để sẵn sàng niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2019.

Về chiến lược phát triển dài hạn, MSB đang tập trung phát triển 3 nền tảng cốt lõi, đó là số hóa và phân tích nâng cao; mô hình tín dụng tốt nhất thị trường và môi trường làm việc sáng tạo chuyên nghiệp./.