MBB đã chi ra hơn 1.000 tỷ đồng, mua vào 47 triệu cp quỹ

VietTimes -- Kết thúc thời hạn đăng ký giao dịch, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank - Mã CK: MBB) mới chỉ gom được chưa tới một nửa số cổ phiếu dự kiến mua vào để làm cổ phiếu quỹ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Được biết, MBBank trước đó đã công bố kế hoạch đăng ký mua vào 108.022.569 cổ phiếu MBB để làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện từ ngày 29/1/2019 đến ngày 27/2/2019. Dù đăng thời gian giao dịch kéo dài tới hơn 1 tháng, tuy nhiên, các động thái mua lại cổ phiếu MBB chỉ được thực hiện sôi động trong 1 tuần trước khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Theo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ vừa được công bố, MBBank đã hoàn tất mua vào 47.052.980 cổ phiếu. Như vậy, MBBank mới chỉ hoàn thành được 43,5% số lượng cổ phiếu dự kiến mua vào.

Với mức giá giao dịch bình quân là 21.999 đồng/cổ phần, MBBank đã chi ra số tiền lên tới 1.035 tỷ đồng để thực hiện thương vụ này. Nguồn vốn thực hiện giao dịch được huy động từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác.

Cần lưu ý rằng, trong năm 2018, MBBank đã thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu để gia tăng quy mô vốn điều lệ từ 18.155 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2017) lên mức 21.604 tỷ đồng vào cuối năm 2018 và không sở hữu cổ phiếu quỹ trước đó.

Trong một diễn biến gần đây, MBBank cũng đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Ngân hàng này chưa ấn định thời gian cụ thể mà chỉ cho biết cuộc họp sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 20/4/2019 - 29/4/2019.

Tại cuộc họp lần này, MBBank dự kiến sẽ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 sắp tới. Thời gian nhận hồ sơ nhân sự dự kiến để tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS kéo dài từ ngày 19/2/2019 đến ngày 4/3/2019.

Theo đó, HĐQT MBB nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến sẽ có sự tham gia của 11 thành viên. Trong đó, sẽ có sự tham gia của 1 thành viên độc lập, tối thiểu 50% số lượng thành viên đóng vai trò thành viên chuyên trách/thường trực. BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MBB sẽ có sự tham gia của 4 thành viên chuyên trách.

Danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông cũng đã được chốt vào ngày 4/3/2019 vừa qua./.