Lợi nhuận ngành ngân hàng khả quan, tỷ lệ nợ xấu khoảng 2,9% sau 9 tháng đầu năm

VietTimes -- Đó là số liệu của Báo cáo tình hình kinh tế tháng 9 và dự báo cả năm 2017 do Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) vừa công bố.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

LNST tăng 39%

Theo báo cáo trên, sau 9 tháng đầu năm 2017, tình hình lợi nhuận của hệ thống TCTD khả quan. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 47 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, “lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng mạnh (15,8%). Tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,8% (cùng kỳ năm 2016 là 2,7%). Lợi nhuận trước trích lập DPRR tăng khoảng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ chi phí DPRR tín dụng/tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng khoảng 49%, giảm từ 53% cùng kỳ năm 2016” – Báo cáo của NFSC cho biết.

Nợ xấu khoảng 2,9%

Bên cạnh đó, báo cáo NFSC cho biết thêm, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%). Trong 9 tháng đầu năm 2017, nợ xấu thực tế đã giảm so với cuối năm 2016 do các khoản mục TPDN phát hành với mục đích tái cơ cấu nợ và TPDN phân loại từ nhóm 3-5 giảm và các khoản đầu tư, đặt cọc, ký quỹ, các khoản phải thu bên ngoài khó thu hồi đều giảm mạnh.

“ Tỷ lệ nợ xấu cao tập trung chủ yếu tại một số TCTD yếu kém, năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành yếu, trong diện tái cơ cấu” – NFSC nhấn mạnh.

Về xử lý nợ xấu, trong 7 tháng đầu năm 2017, hệ thống TCTD ước tính xử lý khoảng 45 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Trong đó: Nợ xấu thu hồi từ khách hàng chiếm khoảng 33,6%; sử dụng DPRR để xử lý nợ xấu ước khoảng 26,3%; bán nợ cho VAMC khoảng 31,7%; bán TSBĐ khoảng 1,5%; còn lại là xử lý bằng các biện pháp khác.

Về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, NFSC cho rằng, Hệ thống TCTD đã tăng trích lập dự phòng rủi ro, tạo nguồn xử lý nợ xấu. Ước tính đến cuối T9/2017, số dư dự phòng rủi ro tín dụng khoảng 110 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cuối năm 2016.