Kỳ điều chỉnh 4/1: Xăng Ron92 và E5 giữ nguyên giá

VietTimes -- Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên của năm 2017, ngoại trừ xăng Ron92 và E5 giữ nguyên giá, tất cả các loại xăng dầu khác đều tăng giá ở mức 300 - 500 đồng
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chiều 4/1, liên Bộ Tài chính - Công thương đã có văn bản về việc điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Vì giá thế giới tăng nhưng do thuế bình quân gia quyền giảm, nên mức điều chỉnh gía xăng dầu trong nước lần này chỉ ở mức độ nhẹ. 

Bên cạnh đó, liên Bộ Tài chính - Công thương cũng đã trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, để giữ nguyên giá đối với các mặt hàng xăng khoáng, xăng E5. Các mặt hàng xăng khác cũng được trích lập tiền ở mức 250 - 550 đồng.

Cụ thể, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng như sau:

- Xăng RON 92: giữ ổn định giá, không cao hơn 17.594 đồng/lít;

- Xăng E5: giữ ổn định giá, không cao hơn 17.322 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 324 đồng/lít, không cao hơn 13.757 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 310 đồng/lít, không cao hơn 12.253 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 493 đồng/kg, không cao hơn 11.127 đồng/kg.

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.127 đồng/kg.