Khó khăn tại thị trường Mỹ cản trở xuất khẩu thủy sản

Theo nhận định của Bộ Công Thương: Khó khăn thị trường Mỹ với 2 mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra (80% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường này) là nguyên nhân chính và cản trở lớn nhất của xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam năm 2015.
Thu hoạch cá tra, phục vụ chế biến xuất khẩu tại ĐBSCL
Thu hoạch cá tra, phục vụ chế biến xuất khẩu tại ĐBSCL

Nguyên nhân do 2 năm qua, Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm trên 20% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Năm 2015, nguồn cung tăng do sản xuất của các nước sản xuất tôm lớn trên thế giới như Thái Lan, Ấn Độ... cơ bản khôi phục; thêm bất lợi về thuế chống bán phá giá khiến tôm Việt Nam giảm thị phần tại các thị trường, nhất là Mỹ.

Đối với cá tra, kết quả của đợt rà soát thuế chống bán phá giá tháng 1/2015 của Bộ Thương mại Mỹ cao hơn hẳn so với các đợt rà soát trước đó càng gây khó khăn cho doanh nghiệp...

Theo: Công an Nhân dân