JP Morgan và HSBC đứng đầu top 30 ngân hàng thế giới không thể để sụp đổ

Mỹ có tới 8 ngân hàng trong danh sách các nhà băng ảnh hưởng lớn đến hệ thống toàn cầu (G-SIBs) 2015. Đây là những ngân hàng quá lớn để có thể bị sụp đổ.
JP Morgan và HSBC đứng đầu top 30 ngân hàng thế giới không thể để sụp đổ

Ngân hàng J.P. Morgan Chase của Mỹ và HSBC của Anh được cho là những ngân hàng quan trọng mang tính hệ thống bậc nhất đối với hệ thống toàn cầu.

Danh sách G-SIBs do Hội đồng Bình ổn Tài chính (FSB) – cơ quan giám sát tài chính toàn cầu có trụ sở tại Basel – đưa ra hàng năm. Các ngân hàng có trong danh sách là những ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, nhưng cũng đồng thời là mối đe dọa cho sự ổn định của kinh tế và tài chính thế giới nếu họ sụp đổ.

Các ngân hàng này được yêu cầu phải nắm giữ nhiều vốn hơn để khấu hao các khoản lỗ tiềm tàng, bảo vệ những người đóng thuế khỏi gói cứu trợ chính phủ đắt đỏ như đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính, và phòng ngừa các cú sốc cho toàn ngành ngân hàng.

Theo NĐH