Hàng loạt “ông lớn” ngân hàng trích lập thiếu dự phòng rủi ro và phân loại nợ chưa phù hợp

VietTimes -- Kết quả kiểm toán đề cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 của Kiểm toán NHà nước cho thấy, năm 2014, một loạt các ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank đều trích lập thiếu dự phòng rủi ro tín dụng, các nhóm nợ của ba nhà băng này cũng đã được KTNN điều chỉnh lại.

Nhiều "ông lớn" ngân hàng trích lập thiếu dự phòng rủi ro tín dụng

Nhiều "ông lớn" ngân hàng trích lập thiếu dự phòng rủi ro tín dụng

Cũng theo kết quả này, tính đến 31/12/2014, tổng nợ xấu toàn hệ thống TCTD là 145,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,25% tổng dư nợ, giảm 0,36% so với năm 2013. Đáng lưu ý, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tăng tới 68% so với năm 2013, tính đến thời điểm cuối năm 2014, nợ xấu nhà băng này lên đến 11,05%.

Bên cạnh đó, tình trạng phân loại nhóm nợ chưa phù hợp, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, cho vay không đúng quy định nên chưa thu hồi được nợ đã diễn ra ở một số các TCTD, trong đó, có những “ông lớn” như BIDV, Vietcombank, Vietinbank…

Cụ thể, Vietcombank trích lập dự phòng thiếu 41,3 tỷ đồng, BIDV trích lập thiếu 36,5 tỷ đồng, con số này ở Vietinbank là 20,5 tỷ đồng. Ngoài ra, những nhà băng này phải điều chỉnh nhóm nợ theo kết quả kiểm toán của KTNN, VCB phải điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 là 142 tỷ đồng, nhóm 3 là hơn 1 tỷ đồng, nhóm 4 là 14 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 145 tỷ đồng, nhóm 5- nợ có khả năng mất vốn là 19 tỷ đồng; BIDV điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 là 380 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 và nhóm 3 lần lượt là 188 tỷ đồng và 133 tỷ đồng, nhóm 4 là 27,5 tỷ đồng và nhóm 5 – nhóm nợ có khả năng mất vốn là 9,5 tỷ đồng. Vietinbank phải giảm dư nợ nhóm 1 là 142 tỷ đồng; tăng dư nợ nhóm 2 là 107 tỷ đồng và nhóm 5 là 35,5 tỷ đồng.

KTNN cũng cho biết thêm một số bất cập tồn tại ở các nhà băng này. Cụ thể, hệ thống kế toán máy của VCB chưa hỗ trợ các nghiệp vụ lãi dự thu thẻ tín dụng, cho vay đầu tư qua đêm…hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý, tổng hợp báo cáo phân loại nợ, chấm điểm xếp hạng tín dụng thiếu chặt chẽ … Tại BIDV, hệ thống tìm kiếm thông tin, khai thác dữ liệu, lập báo cáo tổng hợp, tiêu chí đánh giá xếp hạng tín dụng còn nhiều vấn đề.

 Tính chung trong hệ thống ngân hàng, có 3 NHTM đảm bảo chỉ tiêu về tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh toán, giới hạn góp vốn mua cổ phần… theo quy định của NHNN, 10/11 tổ chức tài chính, ngân hàng được kiểm toán kinh doanh có lãi, riêng MHBS lỗ trước thuế lên tới 167 tỷ đồng. Nhìn chung, hệ thống TCTD tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã từng bước được lành mạnh hóa và hoạt động kinh doanh đã có nhiều tín hiệu tích cực.