Hà Nội còn 19 cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải

VietTimes -- Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 43 cụm công nghiệp (CCN), nhưng mới có 24 cụm đã và đang đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, còn lại 19 CCN chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
Hà Nội phấn đấu đến 2020 nước thải tại 100% CCN đều phải được xử lý- (Ảnh minh họa).
Hà Nội phấn đấu đến 2020 nước thải tại 100% CCN đều phải được xử lý- (Ảnh minh họa).

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020 phải được xử lý được 100% tại nước thải tại các CCN. Hiện nay, nhiều CCN trên địa bàn thành phố đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng cùng Sở Tài chính xây dựng đề án tính đơn giá, tiến tới áp dụng thu phí nước thải đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân (nước thải sinh hoạt), nhằm bảo đảm cân đối chi phí, giảm chi ngân sách, phấn đấu năm 2017 thực hiện việc này.

Đồng thời, UBND thành phố kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải tại 19 CCN và giao cho doanh nghiệp quản lý, vận hành.