Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021. 
ảnh minh họa. nguồn Internet
ảnh minh họa. nguồn Internet

Kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa đọc năm 2021 của Thành phố Hà Nội nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Theo Kế hoạch của UBND Thành phố trong năm 2021, Thành phố có nhiều hoạt động: Ngày Sách Việt Nam; Hội thi Thiếu nhi Thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021; giao lưu tác giả, tác phẩm; trưng bày, triển lãm sách kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước tại các thư viện; tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc...

Đặc biệt trong năm 2021, Thành phố xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện công cộng, đồng thời, khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập, duy trì thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; duy trì và phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Thành phố Hà Nội dự kiến trong năm 2021, thành lập mới 10 thư viện, tủ sách cơ sở.

Kế hoạch của Hà Nội năm nay chú trọng việc tổ chức các dịch vụ thư viện một cách đa dạng. Trong đó, dịch vụ thư viện lưu động dự kiến tổ chức tại 50 điểm trường ở ngoại thành Hà Nội, phục vụ 40.000 học sinh, 120.000 lượt sách. Hệ thống thư viện Thành phố sẽ luân chuyển 50.000 bản sách xuống 125 thư viện, tủ sách cơ sở, thư viện trường học, trại giam và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn.

Trong kế hoạch dự kiến sẽ tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2021 từ ngày 29-9 đến 3-10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.