Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: “Chủ quan là chính“

VietTimes - Chiều 6/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng tham dự buổi làm việc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đầu năm 2016 đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch được giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nguyên nhân là do cả yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng chủ quan là chính; đề nghị từng bộ, ngành phải rà soát, kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ phụ trách lĩnh vực này, phải có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ trong giải ngân, như rút vốn, thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2016 đúng hạn, nhất là vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ODA, để góp phần hoàn thành kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề năm 2016.

Thủ tướng chỉ đạo phải giải quyết nhanh thủ tục giao vốn trên tinh thần hậu kiểm, yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư, đơn vị thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm trước pháp luật; từng bộ, ngành phải sửa các thủ tục rườm rà, phức tạp, phối hợp tốt để giải quyết nhanh các thủ tục, nhất là các thủ tục về giải ngân vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia; phải sớm giao hết số vốn theo kế hoạch đề ra, khẩn trương ban hành cơ chế điều hành chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016 với các giải pháp cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ, sớm trình Thủ tướng ký ban hành vào tuần sau để triển khai ngay.

Với Thông tư thuộc Bộ mà có vướng mắc thì phải sửa ngay, còn với Nghị định thì các bộ tham mưu, báo cáo Chính phủ chỉnh sửa theo thủ tục, quy trình rút gọn. Thủ tướng cho rằng phải coi công tác giải ngân là một nhiệm vụ “nóng”, và lưu ý không để tình trạng chậm trễ như hiện nay.

Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm tổ trưởng, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm, khối lượng thực hiện khoảng 87.700 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch, giải ngân khoảng 81.800 tỷ đồng, đạt 32,6%./.

X.T