Gần 100% cổ đông Southern Bank đồng ý sáp nhập vào Sacombank

Cuộc họp bất thường của Ngân hàng Phương Nam chiều nay ghi nhận 99,88% cổ đông có mặt chấp nhận việc sáp nhập.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua kết quả.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua kết quả.

Kết quả kiểm phiếu được công bố sau 3 tiếng làm việc liên tục của Đại hội cổ đông Ngân hàng Phương Nam. Theo đó, đại diện 99,88% cổ đông (tương đương 279 triệu cổ phần) có quyền biểu quyết dự họp đã đồng ý với đề án sáp nhập Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank với tỷ lệ hoán đổi 1:0,75.

Trước đó, trong cuộc họp tương tự của Sacombank, đã có hơn 93% cổ đông thông qua giao dịch sáp nhập của hai ngân hàng. Thương vụ này chỉ chờ văn bản chấp thuận cuối cùng của cơ quan quản lý để hoàn tất vào khoảng quý III này, theo tài liệu được 2 bên công bố.

Ngân hàng sau sáp nhập giữ tên Sài Gòn Thương Tín - Sacombank. Sang quý IV, ngân hàng sẽ xin lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu. Đề án đã đưa ra tỷ lệ hoán đổi 1:0,75 (một cổ phiếu Southern Bank đổi 0,75 cổ phiếu Sacombank) và dự kiến giữ nguyên cơ cấu nhân sự sau sáp nhập...

Phát biểu tại đại hội chiều nay, bà Nguyễn Thị Phương Loan, Phó cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước ví thương vụ sáp nhập Southern Bank vào Sacombank như cuộc hôn nhân mà "nhà gái đã gã được con vào một nhà giàu tử tế" nên kết quả đồng thuận của cổ đông gần như tuyệt đối. Bà cũng cho rằng, đây là cuộc sáp nhập tự nguyện, theo đúng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, Tổng giám đốc nguyễn Văn Nhân cũng trình bày lại vấn đề liên quan đến kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước về tổng nợ xấu hơn 18.786 tỷ đồng nợ xấu (so với con số 2.500 tỷ công bố cuối 2014) và việc trích lập dự phòng có thể ảnh hưởng kết quả kinh doanh. 

Đối với khoản nợ xấu này, Phương Nam đã thực hiện xử lý thu hồi hơn 9.000 tỷ đồng, bán nợ cho VAMC 1.444 tỷ và cơ cấu lại 6.768 tỷ. Ngoài ra, khoản đầu tư trái phiếu của ngân hàng đến cuối năm 2014 là 2.420 tỷ đồng đã tất toán hết. Trong các khoản phải thu 1.117 tỷ đồng, ngoài 714 tỷ phải thu của Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam đã quá hạn, các khoản còn lại được đánh giá là có khả năng thu hồi.

Theo đề án, nhà băng sau sáp nhập sẽ nằm trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, có vốn điều lệ trên 18.853 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ Sacombank hơn 12.425 tỷ đồng, Southern Bank là 4.000 tỷ đồng và hơn 2.427 tỷ đồng từ vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ chia cổ tức (2013-2014) và cổ phiếu thưởng. 

Tổng tài sản của tổ chức mới là 290.000 tỷ đồng và dự kiến tăng lên gần 355.000 tỷ vào năm 2017. Ngân hàng sẽ có mạng lưới hoạt động 567 điểm giao dịch trên cả nước và tại Campuchia, Lào, với tổng số lượng khách hàng khoảng 3,5 triệu và trên 15.510 cán bộ, nhân viên.

Theo VnE