Facebook, Google, Microsoft đã nộp gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế

VietTimes – Một số nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới được khai thuế, nộp thuế thay với số thu lớn như: Facebook là 2.071 tỉ đồng; Google là 2.034 tỉ đồng; Microsoft là 692 tỉ đồng.

Tổng Cục Thuế đang tăng cường quản lý thu thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Tổng Cục Thuế đang tăng cường quản lý thu thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Theo thông tin từ Tổng Cục Thuế, số tiền thuế thu được đối với các hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu từ năm 2018 đến nay đạt 5.432 tỉ đồng (số liệu lũy kế đến ngày 29/06/2022), tốc độ thu bình quân đạt 130%, số thu trung bình đạt khoảng 1.200 tỉ đồng/năm. Đáng chú ý có một số nhà cung cấp nước ngoài được khai thuế, nộp thuế thay với số thu lớn như: Facebook là 2.071 tỉ đồng; Google là 2.034 tỉ đồng; Microsoft là 692 tỉ đồng.

Kể từ khi Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài được khai trương (21/3/2022), đã có nhiều nhà cung cấp nước ngoài lớn đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiếp qua Cổng, điển hình như: Facebook (Meta), Microsoft, Tiktok, Netflix. Số thuế đã được kê khai, nộp trực tiếp trên Cổng tại kỳ kê khai Quý I/2022 cụ thể như sau: Microsoft đã nộp 0,5 triệu USD, Tiktok đã nộp 34,5 tỉ đồng, Netflix đã nộp 7,8 tỉ đồng và Facebook sẽ nộp thuế trên toàn bộ doanh thu (từ tổ chức và cá nhân) vào kỳ tính thuế quý II/2022.

Về quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, lũy kế từ 2018 đến hết tháng 5/2022 cơ quan thuế đã thu được từ xử lý vi phạm, chống thất thu khoảng 782 tỉ đồng. Trong đó, tính riêng 5 tháng đầu năm 2022 đã thu 220 tỉ đồng. Trong đó có một số Cục Thuế có số thu lớn như: Cục Thuế Hà Nội với số thu khoảng 358 tỉ đồng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh với số thu khoảng 146 tỉ đồng, Cục Thuế Đà Nẵng với số thu khoảng 67 tỉ đồng.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, để tiếp tục quản lý thuế tốt đối với hoạt động thương mại điện tử, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về thuế để tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc khai thuế, nộp thuế thay cho người bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung đối với văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành để đảm bảo căn cứ pháp lý thống nhất và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử.

Cơ quan thuế sẽ tiếp tục hiện đại hoá công tác quản lý thuế; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để kết nối, lưu trữ thông tin để hỗ trợ, kết nối với người nộp thuế (nhà cung cấp nước ngoài, sàn thương mại điện tử, ...) theo hình thức điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro đối với thương mại điện tử.

Ngành Thuế sẽ triển khai công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch thường xuyên và theo chuyên đề đối với hoạt động thương mại điện tử, trong đó tập trung đối với nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam và một số chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng.